"curious" translation into Czech

EN

"curious" in Czech

EN curious
volume_up
{adjective}

curious (also: fanciful, fantastic, freaky, funny)
volume_up
podivný {adj. m}
curious (also: inquisitive, nosy)
volume_up
zvědavý {adj. m}
I was curious about them and about the way in which they resolve conflict.
Byl jsem zvědavý na ně a na způsob, jakým řeší konflikty.
Now, that is a rather remarkable statistic, and I am curious to hear your explanation of this point.
To je poměrně pozoruhodná statistika a jsem zvědava na vaše vysvětlení této situace.
Finally, I must say that I am somewhat curious about the future scope to be given to the cooperation protocols on education and culture.
Na závěr musím říci, že jsem trochu zvědavý na to, jaký rozsah bude v budoucnu přiřčen protokolům o spolupráci v oblasti vzdělávání a kultury.

Synonyms (English) for "curious":

curious

Context sentences for "curious" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCurious, then, that the government in Reykjavik is now shedding crocodile tears.
Je proto zvláštní, že vláda Reykjavíku nyní roní krokodýlí slzy.
EnglishThe degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.
Stupeň odporu vůči právům cestujících je poměrně nezvyklá věc.
EnglishNow, that is a rather remarkable statistic, and I am curious to hear your explanation of this point.
To je poměrně pozoruhodná statistika a jsem zvědava na vaše vysvětlení této situace.
EnglishCurious thing about running and running injuries is that the running injury is new to our time.
Zajímavá věc na běhání a zranění z běhu je ta, že běžecká zranění jsou novinkou naší doby.
EnglishOn the ground and around the world people are still curious, and trying to figure out what is going on.
Lidé na zemi okolo světa jsou stále zvědaví, a snaží se zjistit, co se děje.
EnglishBut they're rather curious, and I say this out of affection for them.
Ale jsou tak trochu podivní, a tohle říkám z náklonnosti k nim.
EnglishAnd she was very relieved at this, that there was nothing seriously the matter, and also rather curious.
Tehdy se jí velmi ulevilo, že o nic vážného nejde, spíše o něco zajímavého.
EnglishMost young adolescents are curious and think that having reached puberty they are now grown up.
Většina mladých dospívajících je zvědavá a domnívá se, že když dosáhnou puberty, jsou dospělí.
EnglishAnd what you see if you plot it in this slightly curious way is that everybody lies on the same line.
A když si to nakreslíte takto zajímavě, uvidíte, že všichni se nacházejí na stejné linii.
EnglishI am curious as to whether they will take advantage of this criticism, or merely engage in endless empty talk.
Jsem zvědavá, zda toho kritici využijí, či budou jen do nekonečna planě mluvit.
EnglishIf you’re curious to find out what 3D graphics can look like using WebGL, try out these demos.
Pokud vás zajímá, jak dokáže technologie WebGL s 3D grafikou pracovat, prohlédněte si tyto ukázky.
EnglishSo heart is filtered out, so I can see if I'm curious about that.
Takže máme odfiltrované srdce, pokud je to to, co nás zajímá.
EnglishPeople are naturally curious and like to buy novelties, especially when they are financially accessible.
Lidé jsou přirozeně zvědaví a rádi si kupují novinky, především jsou-li finančně dostupné.
EnglishI am now really curious to know what the real underlying reasons were.
Jsem teď opravdu zvědavá, jaké byly skutečné důvody.
EnglishIt made me question and curious: How could someone actually find joy in cleaning toilets for a living?
To mě zaujalo. ~~~ Ptal jsem se sám sebe: Jak může někdo nalézat radost v práci kde čistí záchody?
EnglishAnd I'd like to talk about that, because that's really curious.
A o tom bych chtěl mluvit, protože to je velice zajímavé.
EnglishCA: I'd actually be interested, just based on what we've heard so far -- I'm curious as to the opinion in the TED audience.
CA: Na základě toho, co jsme zatím slyšeli, by mě zajímal názor návštěvníků TEDu.
EnglishIn fact, the date -- I'm curious to know if any of you know what happened on this momentous date?
To datum - schválně, ví někdo, co se v ten den stalo?
EnglishAnd I'm just curious whether you sometimes lie awake in the night worrying that you've opened Pandora's box.
A jen mě zajímá, jestli někdy v noci nemůžete spát a bojíte se, zda jste neotevřel pandořinu skříňku.
EnglishThe subject before us is a very curious matter.
Téma, které před sebou máme, je velmi zvláštní záležitostí.