"decay" translation into Czech

EN

"decay" in Czech

EN decay
volume_up
{noun}

decay (also: fault, flaw, caries)
We observed, in certain centres, an obvious state of decay and an obvious lack of hygiene, and we denounced the failure to respect human dignity.
V některých střediscích jsme zaznamenali zjevný rozklad a nedostatek hygieny a kritizovali jsme nedostatek respektu k lidské důstojnosti.

Context sentences for "decay" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEntropy means that everything in the world, everything, is in a state of decline and decay, the arch.
Entropie znamená, že všechno na světě, všechno, je ve stavu úpadku a rozkladu, oblouk.
EnglishOne of the weak particles could decay into an electron and an anti-neutrino, and these three still add to zero total charge.
Jedna ze slabých částic se může rozpadnout na elektron a antineutrino, a tyto tři dají po sečtení dohromady nulový náboj.
EnglishAnnouncer Six: Societal decay.
Šestý hlasatel: Rozpad společnosti.
EnglishThe Ukrainian people have freely elected a change because the democratic orange powers have run the country into poverty, hopelessness and decay.
Ukrajinský lid si svobodně zvolil změnu, protože demokratické oranžové politické síly uvrhly zemi do chudoby, beznaděje a úpadku.
EnglishSee for me, cultivating the Infinity Mushroom is more than just scientific experimentation or gardening or raising a pet, it's a step towards accepting the fact that someday I will die and decay.
Víte, pro mě je pěstování Nesmrtelné houby víc než jen vědecký experiment, nebo zahradničení nebo starání se o zvíře.