EN dispassionate
volume_up
{adjective}

dispassionate (also: chilly, cold, cool, nippy)
volume_up
chladný {adj. m}
dispassionate (also: calm, canny, composed, cool)
volume_up
klidný {adj. m}
dispassionate (also: placid, unemotional, unperturbed, unruffled)
dispassionate (also: disinterested, fair-minded, impartial, unbiased)
dispassionate (also: fair-minded, open-minded)
In conclusion, it is important to promote an objective and dispassionate discussion of these issues, and to move forward gradually within the limits of the powers of the Union.
Na závěr je důležité podpořit objektivní a střízlivou diskusi o těchto záležitostech a postupně se posouvat vpřed v rámci omezení pravomocí Unie.
dispassionate (also: austere, sober, restrained)
dispassionate (also: down-to-earth, factual, hard-headed, hardheaded)
volume_up
věcný {adj. m}

Synonyms (English) for "dispassionate":

dispassionate
English

Context sentences for "dispassionate" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should approach such matters in a more balanced and dispassionate way.
K takovým věcem bychom měli přistupovat vyváženějším a rozvážnějším způsobem.
EnglishYou told us that the Commission had held a dispassionate debate on crimes against humanity.
Řekl jste nám, že Komise vedla klidnou diskusi o zločinech proti lidskosti.
EnglishAnd I think some dispassionate, quantitative reasoning could really bring a great deal to the debate.
A já věřím, že debatě by výrazně prospělo jisté odměřené a kvantitativní uvažování.
EnglishThe hearing was conducive to constructive and dispassionate debate.
Slyšení bylo přínosné pro konstruktivní a neemotivní diskusi.