"eels" translation into Czech

EN

"eels" in Czech

CS
volume_up
eel {noun}
CS

EN eels
volume_up
{plural}

1. ichthyology

eels

Context sentences for "eels" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMeanwhile, the industrial hoovering-up of species such as sand eels has led to crashing populations of bird species such as puffins.
Mezitím průmyslové vysávání druhů, např. smáčkovitých, vedlo k ochromení populací ptačích druhů, např. papuchalků.
EnglishIt should not listen to a small fishing sector that wants to export baby glass eels - threatened glass eels - to Japan for the present price of EUR 600 a kilo.
Neměla by naslouchat malému rybářskému odvětví, které chce vyvážet mladé úhoře - ohrožené mladé úhoře - do Japonska za současnou cenu 600 EUR za kilogram.
EnglishIf the EU is to have any credibility at all at Nagoya or in the next CITES meeting, there can be no other option than the implementation of a total export and import ban on eels.
Má-li si EU uchovat v Nagoji nebo na příštím zasedání CITES vůbec nějakou důvěryhodnost, nemůže existovat jiná volba, než uplatnění úplného zákazu vývozu a dovozu úhořů.