"enclave" translation into Czech

EN

"enclave" in Czech

EN

enclave {noun}

volume_up
I think that Switzerland, an enclave surrounded on all sides by EU Member States, does, in fact, need to be open to the programmes.
Domnívám se, že Švýcarsko, coby enkláva ze všech stran obklopená členskými státy EU, ve skutečnosti potřebuje být pro tyto programy otevřené.
This matter is particularly apparent in the new Member States, where small enclaves of Roma communities constitute a serious developmental and social problem.
Táto otázka je aktuální především v nových členských zemích, kde jsou malé enklávy romských komunit vážným rozvojovým a sociálním problémem.

Context sentences for "enclave" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThus Kosovo could end up as an isolated enclave, deprived of EU membership but bankrolled by EU taxpayers for decades to come.
Tak by mohlo Kosovo skončit jako izolovaný ostrůvek, kterému bylo odepřeno členství, ale který bude po mnoho následujících desetiletí financován daňovými poplatníky Evropské unie.