"to excite" translation into Czech

EN

"to excite" in Czech

EN to excite
volume_up
[excited|excited] {verb}

to excite
to excite (also: to aggravate)
to excite (also: to arouse, to rouse, to roust)
Our plan is to build a Europe with great political ambition that is capable of exciting its citizens once again, of being relevant in the world once again...
Naším plánem je vybudovat Evropu s velkou politickou ambicí, schopnou znovu vyburcovat své občany, mít znovu význam ve světě...
to excite (also: to arouse, to thrill, to turn on)

Context sentences for "to excite" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Music) Text: Beethoven doesn't excite her.
EnglishThe three reports on the internal market do not excite us because, along with items that we could support, we find others with which we disagree.
Tyto tři zprávy, které se týkají vnitřního trhu, v nás nevzbuzují nadšení, protože vedle bodů, které bychom mohli podpořit, nalézáme jiné, s nimiž nesouhlasíme.