"fallback" translation into Czech

EN

"fallback" in Czech

EN fallback
volume_up
{noun}

fallback (also: fall-back)

Synonyms (English) for "fallback":

fallback

Context sentences for "fallback" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe do need a fallback position, and fundamentally that must be to drive forward our energy efficiency.
Potřebujeme nouzové východisko a v zásadě právě to má být motorem naší energetické účinnosti.
EnglishBut maybe we need a fallback position?
Ale možná potřebujeme nouzové východisko?
EnglishThis is a wise solution that we should agree to and it will enable us to have a fallback in the event of something going wrong.
To je moudré řešení, se kterým bychom měli souhlasit a díky němuž budeme mít pojistku pro případ, že by nastaly problémy.
EnglishSecondly, we want successful biregional arrangements and as a fall-back - but only as a fall-back - we look to improve bilateral arrangements.
Zadruhé, požadujeme biregionální uspořádání a jako nouzové řešení - ale opravdu jen nouzové řešení - očekáváme zlepšení bilaterálního uspořádání.