"fantasy" translation into Czech

EN

"fantasy" in Czech

EN fantasy
volume_up
{noun}

The rest is not much more than fantasy.
Ostatní není o mnoho víc než fantazie.
This information must be based on researched data, and not on fantasy or the ways and means of advertising.
Tyto informace musí vycházet z vědeckého výzkumu, nikoliv z fantazie nebo reklamy.
Thinking that the financial crisis is over is pure fantasy.
Domnívat se, že finanční krize je za námi, je čirá fantazie.
It is a fantasy created to ease the way for legislation that is favourably inclined towards immigration and immigrants under the guise of a semblance of repression.
Je to iluze vytvořená proto, aby pod pláštíkem zdánlivé represe uvolnila cestu právním předpisům, které jsou přistěhovalectví a přistěhovalcům příznivě nakloněny.
fantasy (also: delusion, mirage, phantasm, phantom)
Madam President, Commissioner, thank you for having put the fantasy of crisis-related protectionism into its proper context.
Paní předsedající, pane komisaři, děkuji Vám, že jste přelud protekcionismu souvisejícím s krizí dali do patřičného kontextu.

Synonyms (English) for "fantasy":

fantasy

Context sentences for "fantasy" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe goal of according a 3% share of GDP to R&D is no longer much more than fantasy.
Dlouhodobý cíl uvolnit na výzkum a vývoj 3 % z HDP už je jen pouhou fantazií.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Všechny fantasy knížky měly vždycky mapy, ale ty mapy byly statické.
EnglishWhere this money would come from is not mentioned; the reality is not allowed to intrude on fantasy.
O tom, odkud by se vzaly tyto peníze, se nepíše; skutečnost nám nesmí kazit fantazii.
EnglishThis is why I believe that investing in private pensions or saving is just pure fantasy.
To je důvod, proč se domnívám, že investice do soukromé penze nebo úspor jsou jen čistou fantazií.
English(DE) Madam President, the control of foodstuffs is a utopian fantasy.
(DE) Paní předsedající, kontrola potravin je utopií.
EnglishLearn more about starting your fantasy life with Mabinogi.
Nechte se také zlákat k návštěvě fantastického světa Mabinogi.
English

~~~ Immerse yourself in the fantasy today. ~~~ Download

~~~ Windows 7 ~~~

~~~

~~~ Windows Vista

EnglishSo it turned out that my fantasy about an entertaining life of being the Karmapa wasn't going to come true.
Takže se ukázalo, že moje představy o zábavném životě, který jsem jako Karmapa měl vést se bohužel neuskuteční.
EnglishMadam President, once again we are indulging the fantasy that you can spend your way out of debt and legislate against recessions.
Paní předsedající, opět se oddáváme fantazii, že se můžete proutrácet z dluhu a vydávat zákony proti recesi.
EnglishIs it just fantasy?
EnglishHowever, particularly during times of crisis, the general population is unable to comprehend such fantasy salaries, bonus excesses and serial severance pay recipients.
Zvlášť v době krize veřejnost nedokáže pochopit rozdávání takových fantastických platů, přebytečných prémií a vysokého odstupného.
EnglishWe must also have the humility to accept the advice that Don Quixote gave to Sancho Panza when he recommended humility in his fantasy about governing the Isle of Barataria.
Musíme být též schopni pokorně přijmout radu, kterou dal Don Quijote Sancho Panzovi, když pokoru doporučoval ve své představě o vládnutí ostrovu Barataria.
EnglishOde to Joy, which we are going to purloin, may be a very nice tune, but so is Jingle Bells, and like Jingle Bells it heralds a fantasy, the fantasy that the EU is good for you.
Óda na radost, kterou se chystáme ukrást, je možná hezká melodie, ale to jsou i Rolničky, a stejně jako Rolničky vyjadřuje iluzi - iluzi, že EU je tu pro vaše dobro.