"gaze" translation into Czech


Did you mean: gáže
EN

"gaze" in Czech

EN gaze
volume_up
{noun}

We swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
Otočíme se proti sobě, a děláme to, čemu říkáme "upřený zakotvený pohled" a mluvíme.
Of course the world is watching, observing us today, but its gaze is also focused on the Obama Administration.
Svět samozřejmě dnes přihlíží, pozoruje nás, ale jeho pohled je upřen také na Obamovu administrativu.
gaze (also: stare)

Synonyms (English) for "gaze":

gaze

Context sentences for "gaze" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy gaze went to another young woman as she wiped the face of another dying person.
Pohlédla jsem na jinou mladou ženu, jak omývala tvář dalšímu umírajícímu.
EnglishAnd we want everybody else to gaze out of the same window and see the exact same thing.
A my bychom chtěli, aby se kdokoli jiný díval ven stejným oknem a viděl přesně ty samé věci.
EnglishPerhaps he should look at the plank in his own eye before he casts his gaze across the Irish Sea.
Možná by se měl nejprve podívat na trám ve vlastním oku, než zaměří svůj ostříží zrak přes Irské moře.
EnglishDoes it make any difference, people often ask, whether there are 500 or just 499 different animals to gaze at in the zoo?
Má snad nějaký význam, ptají se často lidé, zda je v zoologické zahradě k vidění 500, nebo jen 499 různých živočichů?
EnglishNow, most of us work in open plan offices, without walls, where we are subject to the constant noise and gaze of our coworkers.
Dnes většina z nás pracuje v otevřených prostorech bez zdí, kde podléháme neustálému hluku a pohledům našich kolegů.
EnglishYou can estimate its gaze direction from those eyeballs covering its camera, and you can tell when it's actually seeing the toy.
Můžete odhadnout jeho směr pohledu z těchto očích bulv, které pokrývají jeho kamery, a tedy poznáte, kdy se dívá na hračku.
EnglishYou might wanna avert your gaze, because that is a newt about to regenerate its limb, and shaking hands spreads more germs than kissing.
Možná byste chtěli odvrátit zrak, protože tomu mlokovi začne dorůstat končetina a potřesení rukou šíří více bakterií než líbání.
EnglishIn 1623, Galileo wrote this: "Nature's grand book, which stands continually open to our gaze, is written in the language of mathematics.
V roce 1623 napsal Galileo toto: "Velká kniha přírody, jež je neustále vystavena našemu pohledu, je napsána v jazyce matematiky.
EnglishAs we gaze at flags or mottos, listen to anthems and even as we handle coins, we identify directly with a particular country or organisation.
Když se díváme na vlajku nebo heslo, když posloucháme hymnu či když bereme do ruky mince, přímo se identifikujeme s konkrétní zemí nebo organizací.
EnglishThey first make eye contact, and then, when Christie looks over at this toy, the robot estimates her gaze direction and looks at the same thing that she's looking at.
Nejprve naváže oční kontakt, posléze, když se Christie podívá na hračku, odhadne směr jejího pohledu a podívá se na stejnou věc jako se dívá ona.

Other dictionary words