"half-heartedly" translation into Czech

EN

"half-heartedly" in Czech

EN half-heartedly
volume_up
{adverb}

half-heartedly (also: bashfully, coyly, diffidently, timidly)

Similar translations for "half-heartedly" in Czech

half noun
half adjective
half numeral
Czech
heart noun
heart adjective

Context sentences for "half-heartedly" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven the Treaty of Lisbon was only half-heartedly criticised and delayed by the Prague leadership.
Pražské vedení jen vlažně kritizovalo a zdržovalo i Lisabonskou smlouvu.
EnglishHowever, it should not respond hesitantly, half-heartedly and defensively.
Neměla by však reagovat váhavě, polovičatě a defenzivně.
EnglishIn Libya, there is a civil war in which the divided Europeans are intervening half-heartedly with half of their resources.
V Libyi je občanská válka, do níž rozdělení Evropané váhavě zasahují s polovičatými prostředky.
EnglishOr, if you go in kind of half-heartedly, for a period of time you'll reduce the disease burden, but eventually those tools will become ineffective, and the death rate will soar back up again.
Pokud ale přistoupíte k problému lhostejně, na nějakou dobu snížíte přítěž v podobě nemoci, ale časem se tyto nástroje stanou neefektivní a úmrtnost zase naroste zpátky.