"half-hour" translation into Czech

EN

"half-hour" in Czech

EN half-hour
volume_up
{noun}

half-hour

Synonyms (English) for "half-hour":

half-hour
English

Similar translations for "half-hour" in Czech

half noun
half adjective
half numeral
Czech
hour noun
hour adjective

Context sentences for "half-hour" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have half an hour for these speeches, so I have to keep to the half hour.
Na jednominutové projevy máme půl hodiny, takže já tuto půlhodinu musím dodržet.
EnglishAnd over the course of half an hour, not one syringe was filmed being unwrapped.
A za celou půl hodinu, ani jedna nová střikačka nebyla zachycena, že by byla vybalena.
EnglishThose of you who ask for the floor would fill much more than half an hour.
Projevy těch z vás, kdo požádali o slovo, by trvaly mnohem déle než půl hodiny.
EnglishWill you be dividing the items up equally into three parts, or into two half-hour parts?
Budete rozdělovat body rovnoměrně do tří částí nebo do dvou půlhodinových částí?
EnglishWe gathered up our materials and we went out of the room, and counted to a half hour.
Pak jsme si sbalili fidlátka a vyšli z místnosti. ~~~ A počkali půl hodiny.
EnglishPhysical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
Fyzická aktivita může znamenat jednoduše chůzi alespoň půl hodiny denně.
EnglishI wish I could spend half an hour telling you about how we almost died on this dive.
Přál bych si mít půl hodiny čas, abych vám mohl vyprávět, jak jsem při tomto potápění málem umřeli.
EnglishHalf an hour later, the ambulance arrived to treat Mrs Niebler.
O půl hodiny později přijela paní Nieblerovou ošetřit záchranná služba.
EnglishHalf an hour after he drove out of the shop he was stopped by the police.
Půl hodiny poté, co odjel z obchodu, ho zastavila policie.
EnglishThere's a half an hour of investment in character before you get to the stuff that you're, you know, expecting.
Půl hodiny se film věnuje hlavní postavě, než se dostanete k tomu, na co čekáte.
EnglishLuxembourg is so small that three different countries lie less than half an hour away from the airport by car.
Lucembursko je tak malé, že méně než půlhodinu jízdy autem od letiště leží tři rozdílné země.
EnglishI hail from a border area, and driving around the area for half an hour, you can face road tolls six times!
Já pocházím z pohraničí a během půlhodiny jízdy se zde můžete setkat šestkrát s mýtným systémem!
EnglishI thought that it would last half an hour, as scheduled.
Myslel jsem si, že to potrvá půl hodiny, jak bylo plánováno.
EnglishWe could spend another half hour discussing this.
- Diskusí nad tímto tématem bychom mohli strávit další půlhodinu.
EnglishHalf an hour after that, the police were still not there.
O půl hodiny později policie stále nebyla na místě.
EnglishIf you take children to our own stairwell outside the restaurant here, they smell of smoke for half an hour afterwards.
Vezmete-li děti do schodišťové šachty před naší restaurací, za půl hodiny budou zapáchat kouřem.
EnglishAnd I, I mean, was just mortified -- because I was signed up for the 200, you know, which went off in a half hour.
A já byla úplně pokořená, ještě jsem byla zapsaná v závodě na 200 metrů, co měl odstartovat za půl hodiny.
EnglishMr Sarkozy emits quantities of high-sounding hot air but not once in half-an-hour does he use the word 'social'.
Pan Sarkozy vypouští množství vznosně znějící páry, ale ani jednou za půl hodiny nepoužije slovo "sociální".
EnglishOnly half an hour away, they'll be here."
Byl tady jeden kmen, který se obzvlášť obával kmene Luhya.
EnglishIt is regrettable that climate policy will not play a part in the one and a half hour summit in Portugal.
Je politováníhodné, že během jedenapůlhodinového summitu v Portugalsku nebude projednána politika v oblasti klimatu.