"half-life" translation into Czech

EN

"half-life" in Czech

EN half-life
volume_up
{noun}

1. general

half-life
(Laughter) The stuff has a very short half-life, same with brain science.
(Smích) Tento materiál má velmi krátký poločas rozpadu, podobně jako věda o mozku.
And when it's produced, it has a three-minute half-life, and degrades rapidly at room temperature.
A vyprodukovaná má poločas rozpadu jen tři minuty, a při pokojové teplotě se rychle rozkládá.
Even today, contamination is to be found in food produced in the regions of Ukraine which were exposed to radioactive caesium 137 - an isotope which has a half-life of 30 years.
Ještě dnes můžeme najít kontaminaci v potravinách vyráběných v oblastech Ukrajiny, které byly vystaveny radioaktivnímu cesiu 137 - izotopu, který má poločas rozpadu 30 let.

2. physics

half-life
(Laughter) The stuff has a very short half-life, same with brain science.
(Smích) Tento materiál má velmi krátký poločas rozpadu, podobně jako věda o mozku.
And when it's produced, it has a three-minute half-life, and degrades rapidly at room temperature.
A vyprodukovaná má poločas rozpadu jen tři minuty, a při pokojové teplotě se rychle rozkládá.
Even today, contamination is to be found in food produced in the regions of Ukraine which were exposed to radioactive caesium 137 - an isotope which has a half-life of 30 years.
Ještě dnes můžeme najít kontaminaci v potravinách vyráběných v oblastech Ukrajiny, které byly vystaveny radioaktivnímu cesiu 137 - izotopu, který má poločas rozpadu 30 let.

Synonyms (English) for "half-life":

half-life
English

Similar translations for "half-life" in Czech

half noun
half adjective
half numeral
Czech
life noun
life adjective

Context sentences for "half-life" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have moved from a situation in which we worked for virtually the whole of our lives to one in which a Swede born now can expect to work for only half his life.
Ze stavu, kdy jsme v podstatě celý život jen pracovali, jsem se dostali do stavu, kdy může čerstvě narozený Švéd očekávat, že v prácí stráví jen polovinu života.
EnglishMyanmar has a history of military dictatorship going back around 50 years, and we condemn the fact that its inhabitants have not been able to lead a normal life for half a century.
Historie vojenské diktatury v Myanmaru sahá přibližně 50 let nazpátek a my odsuzujeme skutečnost, že jeho obyvatelé nemohou již půl století žít normální život.