"halfway point" translation into Czech

EN

"halfway point" in Czech

EN halfway point
volume_up
{noun}

halfway point

Similar translations for "halfway point" in Czech

halfway noun
halfway adverb
point noun
to point verb

Context sentences for "halfway point" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English2008 is the halfway point in the timeline for achieving these goals.
Rok 2008 je bodem v polovině časového plánu na dosažení těchto cílů.
EnglishAs we reach the halfway point in the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, the assessment is negative.
Přestože se dostáváme do poloviny Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, hodnocení je negativní.
English. - (DE) Madam President, we are at the half-way point in this Action Plan, and it is time for a review.
jménem skupiny Verts/ALE. - (DE) Vážená paní předsedající, jsme v polovině uskutečňování tohoto akčního plánu, a to je doba na hodnocení.