"hallmarks" translation into Czech

EN

"hallmarks" in Czech

EN hallmarks
volume_up
{plural}

hallmarks
volume_up
puncy {m pl}
hallmarks

Synonyms (English) for "hallmark":

hallmark

Context sentences for "hallmarks" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne of the issues that were not discussed this evening is the system of private hallmarks.
Jednou z otázek, o nichž se dnes večer nediskutovalo, je systém soukromých značek.
EnglishThis register bears all the hallmarks of the stable door being shut long after the horse has gone.
Tento rejstřík nese veškeré známky zavírání klece, když už je ptáček dávno pryč.
EnglishThe European Ecolabel needs clear criteria and could put an end to the proliferation of all kinds of well-meaning hallmarks.
Evropská ekoznačka potřebuje jasná kritéria a mohla by zabránit šíření všech možných dobře míněných ochranných známek.
EnglishThe murder has all the hallmarks of a highly sophisticated assassination, such as those carried out by the Russian security services.
Tato vražda má všechny příznaky profesionálně provedeného atentátu, jaké provádějí ruské bezpečnostní služby.
EnglishThe hallmarks of the package are two things: clarity and simplification, so that everybody understands exactly what is involved.
Pro tento balíček by měly být typické dvě věci: jasnost a jednoduchost, aby všichni rozuměli tomu, co přesně obsahuje.
EnglishForced labour camps, kidnappings, arbitrary arrests and torture appear to be the hallmarks of Kim Jong-il's tyrannical regime.
Charakteristickými znaky Kim Čong-ilova krutovládného režimu se zdají být tábory nucených prací, despotická zatýkání a mučení.
EnglishWhy does the Commission not give the industry more encouragement to carry out its own inspections, and to develop private quality hallmarks?
Proč Komise více nepodpoří tento průmysl, aby zavedl vlastní inspekce a vyvinul vlastní soukromé značky kvality?
EnglishIt is our view that the resolution bears the hallmarks of protectionism and an attempt to establish more subsidy schemes for the EU's farmers.
Jsme toho názoru, že toto usnesení nese známky protekcionizmu a pokusu o založení více dotačních programů pro zemědělce v EU.
EnglishSolidarity is one of the European Union's distinctive hallmarks, and we have to strengthen that solidarity with regard to the future.
Solidarita je jedním z význačných charakteristických znaků Evropské unie a je třeba, abychom posílili tuto solidaritu s ohledem na budoucnost.
EnglishThe Group of the Greens/European Free Alliance are all for dialogue, which, in my opinion, is one of the hallmarks of the European Union.
Celá skupina Zelených / Evropské svobodné aliance podporuje dialog, který je podle mého názoru jedním z největších výdobytků Evropské unie.
EnglishThe European fisheries industry has high quality standards and a great deal of specialist knowledge, and these are hallmarks that we must continue to protect.
Evropské odvětví rybolovu má normy vysoké kvality a značné odborné znalosti a to jsou přednosti, které musíme trvale chránit.
EnglishPoverty and injustice were the hallmarks of life at the time, and I consider Hugo Chávez's government to be a very significant and much-needed improvement.
Tehdy byla znamením života chudoba a nespravedlnost a já považuji vládu Huga Cháveze za velmi důležité a velice potřebné zlepšení.
EnglishOn the far side of the railway tracks are the Osthafen docks, which still bear the industrial hallmarks that were also still evident until recently around the Grossmarkthalle.
Na vzdálenějším konci železniční tratě se nacházejí přístavní doky Osthafen, které dodnes nesou známky industriální architektury.
EnglishI'd like to talk about just a handful of what have been called the hallmarks of mankind, the things that made us different from everybody else, and all our relatives.
Chtěla bych teď mluvit o několika věcech, kterým se říkává znaky lidskosti, tedy o věcech, které nás odlišují od všech ostatních, včetně našich příbuzných.