"hallucination" translation into Czech

EN

"hallucination" in Czech

EN hallucination
volume_up
{noun}

hallucination (also: delusion)
She knew it was a hallucination. But she was frightened.
Věděla, že jde o halucinace, ale byla vystrašená.
There is none of this quality of being addressed with these Charles Bonnet hallucinations.
Takové vlastnosti necharakterizují Charles Bonnetovy halucinace.
She'd lived 95 years and she'd never had a hallucination before.
Žila už 95 roků a nikdy předtím halucinace neměla.

Synonyms (English) for "hallucination":

hallucination
English

Context sentences for "hallucination" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnother patient of mine had a different sort of hallucination.
Další moje pacientka měla jiný druh halucinací.
EnglishI said, "There is a special form of visual hallucination which may go with deteriorating vision or blindness.
Říkal jsem: "Je to speciální typ vizuálních halucinací, které mohou doprovázet zhoršování zraku nebo slepotu."
EnglishSo I am going to be talking about hallucinations, and a particular sort of visual hallucination which I see among my patients.
Budu tedy hovořit o halucinacích, o určitém druhu zrakových halucinací, které pozoruji u svých pacientů.
EnglishThere are other parts of the brain which are specifically involved with the recognition and hallucination of buildings and landscapes.
Potom ještě existují části mozku, které jsou zvlášť zapojené při poznávání a při halucinacích budov a krajiny.
EnglishAnd he knew it was a hallucination.