"to hang on" translation into Czech

EN

"to hang on" in Czech

EN to hang on
volume_up
{verb}

1. general

to hang on (also: to stand firm)
to hang on

2. colloquial

So as a chemist, I wanted to say, "Hang on.
Takže jako chemik jsem chtěl říct: "Počkat.

Similar translations for "to hang on" in Czech

to hang verb
on preposition

Context sentences for "to hang on" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou don't need a paper to hang on the wall to show that you are an engineer.
Nepotřebujete papír, který si ho pověsíte na zeď, abyste ukázali, že jste inženýři.
English(Laughter) These are the airports that I hang out in, because I like airports.
(Smích) Toto jsou letiště, na kterých sem se pohyboval, mám rád letiště.
EnglishSo, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing.
Takže pane prezidente Klausi, vydržte; pokud vám nevyhoví, tak nepodepisujte.
EnglishIt is my country which, if it does not relent in this case, should hang its head in shame.
Je to moje země, která pokud v tomto případě nepovolí, měla by sklonit hlavu v hanbě.
EnglishBut then one morning, I hang the same little sign onto that picture by Vincent van Gogh.
Jednoho dne jsem ten samý nápis pověsil na obrázek Vincenta van Gogha.
EnglishHang tough, Commissioner, you are right and, sadly, I suspect this Chamber will be wrong.
Držte se, paní komisařko, máte pravdu, a já mám bohužel obavy, že tato sněmovna se bude mýlit.
EnglishAnd all of a sudden, some very important voices in the world of public health started to say, "Hang on.
Všechny důležité osobnosti veřejného zdravotnictví najednou začaly říkat: "Moment!
EnglishI hope that this Parliament will not have to hang its head in shame.
Doufám, že svou hlavu nebude muset v hanbě sklonit tento Parlament.
EnglishA: that's not me, and B: I don't even hang out with people like that.
Za A: to není můj případ a za B: s takovými lidmi se ani nebavím.
EnglishThe European Commission should hang their heads in shame and should withdraw this proposal immediately.
Evropská komise by měla ostudou svěsit hlavy a měla by tento návrh okamžitě stáhnout.
EnglishIt is true, as far as I am concerned, that peace could perhaps hang in the balance in the Mediterranean.
Podle mého názoru je pravda, že mír ve Středomoří možná visí na vlásku.
EnglishWindows Mail will send the messages you wrote while offline, download new messages, and then hang up.
Program Windows Mail odešle zprávy napsané v režimu offline, stáhne nové zprávy a pak zavěsí.
EnglishSo hang in there, and you come up with some pretty peculiar solutions.
Takže držte se a napadnou vás celkem neobvyklá řešení.
EnglishWe should hang on to this 2%, so that Europe is also involved in the development of agrochemicals for the future.
Zachovejme si tato 2 %, aby Evropa také přispěla k rozvoji agrochemie pro budoucnost.
EnglishHang up the phone after the modem takes control of the line (you'll hear a click followed by silence).
Zavěste telefonní sluchátko, jakmile modem převezme řízení linky (uslyšíte klepnutí a pak ticho).
EnglishWhat is this thing that we hang on, that is actually us?
Co je ta věc, kolem které jsme postaveni, která nás tvoří?
EnglishThe fact is that the various policy areas hang together.
Pravdou je, že různé politické oblasti spolu souvisí.
EnglishAnother thing you can't see is the grid on which we hang.
(smích) Tehdy se stáváme tím, kým jsme.
EnglishAnd there's no better, sexier, more beautiful, charismatic megafauna species for me to hang my campaign on.
A neexistuje lepší, přitažlivější, krásnější a charizmatičtější velké zvíře, na kterém bych mohl založit svoji kampaň.
EnglishHang on a moment, who are we talking about here?
Počkejte okamžik, o kom to zde hovoříme?