"happy ending" translation into Czech

EN

"happy ending" in Czech

EN happy ending
volume_up
{noun}

happy ending
But there's at least one case where Capgras syndrome had a happy ending.
Existuje ale alespoň jeden příklad kde měl Capgrasův syndrom i sťastný konec.
A happy ending for the hostages in these cases must not be greeted with delight as the ship owners and countries affected pay a high price for it.
Šťastný konec pro rukojmí v těchto případech nelze vítat s nadšením, neboť postižení majitelé lodí a země za něj platí vysokou cenu.

Similar translations for "happy ending" in Czech

happy adjective
ending noun
to end verb

Context sentences for "happy ending" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I am pleased to say that, as with all the best stories, this one has a happy ending.
Mám ale velikou radost, že jako všechny dobré příběhy i tento má dobrý konec.
EnglishWithout your total dedication to this cause, it would not have come to this apparently happy ending.
Bez vaší naprosté oddanosti této věci by nebylo možné dojít k tomuto zjevně šťastnému konci.
EnglishWe would like it to have a happy ending.
Byli bychom rádi, aby tento příběh dopadl dobře.
EnglishAnd it seemed on the road to some sort of a decent life -- a happy ending to a story involving wise improvisation from a wise judge.
Celé to vypadalo že povede dál slušný život – příběh se šťastným koncem, použitím moudré improvizace moudré soudkyně.
English(ES) I too, of course, am delighted about the happy ending to the Alakrana case, but I fear that unfortunately it may not be the last such case.
(ES) Já jsem také velmi potěšen šťastným koncem případu lodě Alakrana, ale obávám se, že nešlo o poslední takový případ.