"happy people" translation into Czech

EN

"happy people" in Czech

See the example sentences for the use of "happy people" in context.

Similar translations for "happy people" in Czech

happy adjective
people noun
to people verb

Context sentences for "happy people" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou appear to be happy for millions of people to be unemployed and to be poor.
Vypadá to, že máte radost z toho, že jsou miliony lidí nezaměstnaní a chudí.
EnglishThe data were based entirely on whether people looked happy in these early pictures.
Data byla založena zcela na tom, jestli lidé vypadali šťastně na fotkách z dětství.
EnglishAbout 120 interventions have been proposed that allegedly make people happy.
Bylo navrženo kolem 120 intervencí, které měly údajně udělat lidi šťastnými.
English(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.
(Smích) Když jste šťastní, přitáhnete k sobě ostatní šťastné lidi.
EnglishWithout it there will not be an economy or happy people in the European Union.
Bez ní by nebylo v Evropské unii ani hospodářství ani šťastní lidé.
EnglishWe need to strike a balance; we need to balance the figures and we need to keep the people happy.
Musíme nalézt rovnováhu, musíme sladit údaje a musíme udržet občany spokojenými.
EnglishIf money actually made you happy, then the wealthiest people in the world would be the happiest.
Kdyby vás peníze skutečně udělali šťastnými, potom by ti nejbohatší lidé na světě byli ti nejšťastnější.
EnglishPeople are happy and this question has not been raised again.
Lidé jsou spokojeni a tato otázka již vícekrát nezazněla.
EnglishPeople were happy because for once, they were having their say.
Lidé byli šťastní, protože konečně dostali slovo.
EnglishAnd starting about six years ago, we asked about extremely happy people.
A před šesti lety jsem se začal ptát na extrémně šťastné lidí, a jak se oni liší od ostatních ?
EnglishSo, if you ask the simple question of how happy people are in California, you are not going to get to the correct answer.
Takže když se zeptáte, jak šťastní jsou lidé v Kalifornii, nedostanete se ke správné odpovědi.
EnglishWe have found a balance between religious tradition and animal welfare that most people are happy with.
Nalezli jsme rovnováhu mezi náboženskou tradicí a řádným zacházením se zvířaty, se kterou je spokojena většina lidí.
EnglishBlack people are just as happy as white people are.
Černoši jsou šťastní úplně stejně jako běloši.
EnglishToday, these people are happy.
EnglishAnd when customers call for service and they're dealing with happy people that can make decisions and are fulfilled, how do the customers feel?
A když zavolá zákazník o asistenci a baví se se šťastnými lidmi, kteří se dokáží rozhodovat a cítí se naplněni, jak se cítí zákazník?
EnglishI do not wish to take your scalp, Commissioner; All I want is for winemakers, who have been making people happy for over 2 000 years, to be left alone.
Nepřeji si váš skalp, paní komisařko; jediné, co chci, je, aby se vinaři, kteří dělají lidi šťastnými více než 2 000 let, nechali na pokoji.
EnglishAssumption number one in the food industry used to be that the way to find out what people want to eat -- what will make people happy -- is to ask them.
Předpoklad číslo jedna v potravinářském průmyslu býval ten, že způsob jak zjistit co lidé chtějí jíst -- co učiní lidi šťastnými -- je zeptat se jich.
EnglishAnd everyone's take-home lesson from that was that the way to get to make people happy is to give them something that is more expensive, something to aspire to.
A poučení které si z toho každý vzal domů bylo, že způsob jak udělat lidi šťastnými je, dát jim něco co je dražšího, něco k čemu mohou aspirovat.
EnglishThose who carry inside them the hurt of having been abandoned are entitled to grow up in a happy environment with people who can offer them a new life.
Ti, kteří v srdci nosí bolest z toho, že byli opuštěni, mají právo na to, aby vyrostli ve šťastném prostředí s lidmi, kteří jim mohou nabídnout nový život.
EnglishOnce you find an investment that you're happy with, what people do is they click "done" and the markers begin to disappear, slowly, one by one.
Jakmile najdete investici, se kterou jste spokojeni, kliknete na "hotovo" a obdélníčky začnou mizet jeden za druhým Program simuluje určitou investici a co se z ní dá vytěžit.

Other dictionary words

English
  • happy people

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Arabic dictionary.