"happy to" translation into Czech


Showing results for "happy". "happy to" is currently not in our dictionary.
EN

"happy to" in Czech

EN happy
volume_up
{adjective}

happy (also: blissful, cheerful, fortunate, lucky)
This is indeed a happy day, particularly for the citizens of the European Union.
Je to skutečně šťastný den, především pro občany Evropské unie.
But there's at least one case where Capgras syndrome had a happy ending.
Existuje ale alespoň jeden příklad kde měl Capgrasův syndrom i sťastný konec.
I am happy now that we have come to this strong joint commitment.
Jsem šťastný, že jsme dospěli k tomuto úspěšnému společnému závazku.
happy (also: breezy, carefree, careless, easy)
The person elected must be a candidate both parties are happy with.
Zvolená osoba musí být kandidátem, se kterým budou spokojeny obě strany.
I am not very happy with the recasting system.
Nejsem příliš spokojený se systémem přepracovávání.
It is time to face up to the fact that no one is happy with the European Union's budget.
Je na čase vyrovnat se s tím, že s rozpočtem Evropské unie není nikdo spokojený.
volume_up
veselý {adj. m}
"Chodíš do práce: Tak jak to, že jsi tak veselý?"

Synonyms (English) for "happy":

happy

Similar translations for "happy to" in Czech

happy adjective
to preposition
Czech
to conjunction
Czech

Context sentences for "happy to" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
(GA) V každém případě se jedná o kvalitní zprávu, kterou s potěšením podpořím.
EnglishThe end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
Konečný výsledek, který máme před sebou, je kompromisem, který rádi podpoříme.
EnglishAnd when I saw him on 21 November, I could sense that he was very happy about it.
A když jsem ho 21. listopadu viděla, cítila jsem, že z toho měl velkou radost.
EnglishI would then be happy to vote in favour of the resources being released again.
Pak bych s radostí hlasoval pro to, aby zmíněné prostředky byly znovu uvolněny.
EnglishFor all of these reasons, our political group is happy to support this report.
Vzhledem k těmto všem důvodům tuto zprávu naše politická skupina ráda podpoří.
EnglishPregnancies are meant to be happy and fulfilling moments in any woman's life.
Těhotenství má být plné šťastných a naplňujících momentů v životě každé matky.
EnglishI am also a strong friend of Portugal, so I am very happy to support José Manuel.
Mám rovněž velmi rád Portugalsko, a proto José Manuela s velkým potěšením podporuji.
EnglishWe Greens have been asking for this for a long time and should therefore be happy.
Naše skupina Zelených tuto věc dlouho požadovala a měli bychom proto být spokojeni.
EnglishI am happy to see your support for this agenda, which is also very important.
Velmi mě těší i vaše podpora tomuto programu, která je rovněž velmi důležitá.
EnglishLet me say that I was very happy also with the nomination of Herman Van Rompuy.
Dovolte mi zmínit, že také nominace Hermana Van Rompuye mne velmi potěšila.
EnglishI do not know if you could call it a happy coincidence or too little, too late.
Nejsem si jista, zda to nazvat šťastnou shodou náhod nebo příliš málo a příliš pozdě.
EnglishYou appear to be happy for millions of people to be unemployed and to be poor.
Vypadá to, že máte radost z toho, že jsou miliony lidí nezaměstnaní a chudí.
EnglishAs a Hungarian, I will be very happy if the Hungarian Presidency is as successful.
Jako Maďar budu velmi rád, pokud maďarské předsednictví bude stejně úspěšné.
English"Money does not make me happy" appeared first as double-page spreads in a magazine.
„Peníze mě nečiní šťastným" jsme zprvu publikovali na dvoustraně v časopisu.
EnglishThe data were based entirely on whether people looked happy in these early pictures.
Data byla založena zcela na tom, jestli lidé vypadali šťastně na fotkách z dětství.
EnglishI would be happy, Mrs Ţicău, to provide you with all these documents once again.
Rád bych Vám, paní Ţicăuová, všechny tyto dokumenty ještě jednou poskytl.
EnglishAbout 120 interventions have been proposed that allegedly make people happy.
Bylo navrženo kolem 120 intervencí, které měly údajně udělat lidi šťastnými.
EnglishOn non-proliferation, we are very happy that this is again on the agenda.
Co se týče nešíření zbraní, jsme velmi rádi, že se opět dostalo na pořad jednání.
EnglishI have to say that I am quite happy that we have always been in agreement on this issue.
Musím říci, že jsem celkem spokojená, že jsme vždy v tomto tématu byli ve shodě.
English(NL) Madam President, I am happy that Croatia is coming ever closer to accession.
(NL) Paní předsedající, velmi mě těší, že se Chorvatsko čím dál více blíží přistoupení.