"happy to meet" translation into Czech

EN

"happy to meet" in Czech

See the example sentences for the use of "happy to meet" in context.

Similar translations for "happy to meet" in Czech

happy adjective
to preposition
Czech
to conjunction
Czech
meet noun
to meet verb

Context sentences for "happy to meet" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe will be happy to meet your demands.
EnglishI am very happy to meet with them.
EnglishMr Martin, I would be very happy to meet you personally so that I might be able to have a chance to listen to the case and be able to respond to it.
Pane Martine, velice rád bych se s vámi setkal osobně, abych si mohl případ, o kterém jste mluvil, vyslechnout a abych na něj mohl reagovat.
EnglishI have done that and I am more than happy to meet with Ms Hautala, as I do, and to respond to queries from her, as well as to attend the plenary debates in this House.
Učinila jsem tak a jsem velmi ráda za setkání s paní Hautalovou, a za možnost odpovídat na její dotazy, stejně jako za to, že se účastním plenárních zasedání této sněmovny.

Other dictionary words

English
  • happy to meet

More translations in the Korean-English dictionary.