"harassing" translation into Czech

EN

"harassing" in Czech

EN harassing
volume_up
{noun}

It is not about limiting civil liberties or harassing consumers.
Jejím cílem není omezování občanských svobod nebo obtěžování spotřebitelů.
You can also report harassing content through our Help & Safety Tool.
Obtěžovaní můžete také nahlásit pomocí Nástroje nápovědy a bezpečnosti.

Context sentences for "harassing" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can see this shrimp is harassing this poor little guy here, and he'll bat it away with his claw.
Tady vidíte krevetu, jak obtěžuje tamtoho chudáka a on ji odpálkuje svým klepetem.
EnglishRogue business directory companies are both inflicting financial damage and harassing small companies.
Nebezpečné katalogové firmy způsobují finanční škodu malým podnikům a navíc je obtěžují.
EnglishWe call on the Singaporean authorities to stop harassing the democratic opposition, to stop the violation of human rights and to start respecting the basic right of free expression.
Vyzýváme singapurské orgány, aby zastavily pronásledování demokratické opozice a porušování lidských práv a aby začaly respektovat základní právo na svobodu projevu.