"hard at work" translation into Czech

EN

"hard at work" in Czech

See the example sentences for the use of "hard at work" in context.

Context sentences for "hard at work" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope it is because his staff are still hard at work on such a plan.
Věřím, že pouze proto, že jeho podřízení už na takovémto plánu intenzivně pracují.
EnglishWhile the European Commission investigates, ponders and makes preparations, our Japanese friends are hard at work.
Zatímco Evropská komise zkoumá, zvažuje, připravuje se, naši japonští přátelé pracují.
EnglishThe Council is hard at work in relation to all those conferences and has adopted a number of conclusions since June this year.
Rada vyvíjí mimořádné úsilí v souvislosti se všemi uvedenými konferencemi a od června letošního roku přijala řadu závěrů.
EnglishLithuania's democracy is hard at work.
EnglishWe have also tried very hard to work out a compromise resolution with other groups, with a view to reaching such a compromise.
Spolu s dalšími skupinami jsme se zároveň usilovně snažili připravit kompromisní usnesení se zřetelem na dosažení takového kompromisu.
EnglishWe know that we are optimized, as human beings, to do hard meaningful work.
Víme, že jako lidské bytosti jsme optimalizovaní na tvrdou smysluplnou práci a hráči jsou ochotní tvrdě pracovat neustále, když dostanou vhodný úkol. A konečně, epický význam.
EnglishThere are a couple of points on which I should like further clarification: you have said - and you also referred to it just now - that the Chinese authorities are particularly hard at work too.
U několika věcí bych chtěla požádat o další vysvětlení: řekla jste (a zmínila jste to i nyní), že i čínské orgány pracují velmi usilovně.

Other dictionary words

English
  • hard at work

Translations into more languages in the bab.la English-Korean dictionary.