"hard coal" translation into Czech

EN

"hard coal" in Czech

EN hard coal
volume_up
{noun}

hard coal (also: bituminous coal)
Fourthly, the EU needs to apologise and restore hard coal and brown coal to favour, because it has plentiful supplies of these and they are cheap.
Za čtvrté, EU se musí omluvit a vzít opět na milost černé uhlí a hnědé uhlí, kterého má hojná ložiska a které je levné.
Two years ago, aid from the EU Member States to industry that produced and used hard coal, that is to say, anthracite, was as much as EUR 2.9 billion.
Před dvěma lety činila podpora ze strany členských států EU pro průmysl produkující a využívající černé uhlí, tedy antracit, celých 2,9 miliardy EUR.

Synonyms (English) for "hard coal":

hard coal

Context sentences for "hard coal" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRoughly 40% of Romania's electricity production is based on coal, most of which is hard coal.
Zhruba 40 % výroby elektřiny v Rumunsku využívá uhlí, většinou jde o uhlí černé.
EnglishState aid for the hard coal industry is an absolute necessity for uncompetitive mines.
Státní podpora pro černouhelný průmysl je pro nekonkurenceschopné doly naprostou nutností.
EnglishThis is why the subsidies for hard coal production had to be extended until 2018.
Dotace na těžbu černého uhlí je nutné prodloužit do roku 2018.
EnglishWith the expiry of the Coal Regulation on 31 December 2010, some countries would be obliged to close their hard coal mines.
Poté, co dne 31. prosince 2010 uplyne platnost uhelného nařízení, by některé země měly mít povinnost uzavřít své černouhelné doly.
EnglishWhat I have in mind are modern hard coal- or brown coal-fired power plants using different methods of CO2 storage in porous geological formations or underground reservoirs.
Mám na mysli moderní černouhelné nebo hnědouhelné elektrárny využívající různé metody uskladnění CO2 v porézních geologických útvarech nebo podzemních rezervoárech.