"hard disk" translation into Czech

EN

"hard disk" in Czech

EN hard disk
volume_up
{noun}

1. IT

hard disk (also: hard drive)
Unplug all cables connected to the hard disk, and then remove the hard disk.
Odpojte všechny kabely zapojené do pevného disku a potom pevný disk vyjměte.
If you format a hard disk that has files on it, the files will be deleted.
Jestliže naformátujete pevný disk obsahující soubory, budou soubory odstraněny.
The simplest way to add more hard disk space is to plug in an external hard disk.
Nejjednodušším způsobem, jak navýšit místo na pevném disku, je připojit externí pevný disk.

Synonyms (English) for "hard disk":

hard disk

Context sentences for "hard disk" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter you have replaced your hard disk, you should restore your files from a backup.
Po výměně pevného disku byste měli své soubory obnovit s použitím jejich zálohy.
EnglishFor more information, see Improve performance by defragmenting your hard disk.
Další informace naleznete v tématu Zvýšení výkonnosti defragmentací pevného disku.
EnglishInstall Windows 7 on a computer and format the hard disk during installation.
Instalace systému Windows 7 do počítače a naformátování pevného disku při instalaci
EnglishIf you need to free up space on a hard disk, you can change the location of the index.
Pokud potřebujete uvolnit místo na pevném disku, můžete změnit umístění indexu.
EnglishFor more information about reformatting a hard disk, see the "What is reformatting?"
Další informace o přeformátování pevného disku získáte v části Co je přeformátování?
EnglishFor more information, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
Další informace naleznete v části Převod pevného disku nebo oddílu na formát NTFS.
EnglishIf the file is a system or program file, you can check your hard disk for errors.
V případě systémových a programových souborů můžete zkontrolovat chyby na pevném disku.
EnglishYou might also need to install any software that came with the hard disk.
V některých případech je také třeba nainstalovat software dodaný s pevným diskem.
EnglishFor more information, see Convert a hard disk or partition to FAT32 format.
Další informace naleznete v části Převod pevného disku nebo oddílu do formátu FAT32.
EnglishEach partition on the hard disk can be formatted and assigned a drive letter.
Každý oddíl pevného disku lze naformátovat a přidělit mu písmeno jednotky.
EnglishFragmentation makes your hard disk do extra work that can slow down your computer.
Fragmentace přidává pevnému disku práci, která může zpomalovat počítač.
EnglishDepending upon the size of your hard disk, this may take several minutes.
V závislosti na velikosti pevného disku může tato akce několik minut trvat.
EnglishA file system is the underlying structure a computer uses to organize data on a hard disk.
Systém souborů je struktura, pomocí které počítač uspořádává data na pevném disku.
EnglishEven if your hard disk has failed, you can sometimes recover data from it.
Even if your hard disk has failed, you can sometimes recover data from it.
EnglishYour options are saving them to a CD or DVD, another hard disk, or a network location.
Your options are saving them to a CD or DVD, another hard disk, or a network location.
EnglishTo learn more, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
Pro více informací viz Konverze pevného disku nebo oddílu disku na formát NTFS .
EnglishA subscore of 3.0 or higher is usually sufficient in the hard disk category.
V kategorii pevného disku obvykle dostačuje dílčí skóre 3,0 nebo vyšší.
EnglishThe Windows Experience Index assessment tool creates a test file on your hard disk.
Nástroj Windows Experience Index pro vyhodnocení vytvoří na pevném disku testovací soubor.
EnglishBefore formatting a hard disk, you must first create one or more partitions on it.
Před naformátováním pevného disku je nejdříve nutné vytvořit na něm jeden nebo více oddílů.
EnglishA partition is an area of a hard disk that can be formatted and assigned a drive letter.
Oddíl je oblast pevného disku, kterou lze naformátovat a přidělit jí písmeno jednotky.