"hard drugs" translation into Czech

EN

"hard drugs" in Czech

EN

hard drugs {plural}

volume_up
hard drugs
So we are tough as nails with smokers, but are caught napping when it comes to hard drugs.
Jsme tedy nesmiřitelní vůči kuřákům, ale když jde o tvrdé drogy, tak podřimujeme.

Context sentences for "hard drugs" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my opinion it is our duty not to give up the fight against the misuse of hard drugs that quite clearly destroy their users' lives.
Myslím, že je naší povinností nevzdávat boj se zneužíváním tvrdých drog, které definitivně ničí život jeho uživateli.
EnglishThe report also contains a number of issues which are matters of individual conscience, for example, the implicit recommendation on euthanasia and the decriminalisation of hard drugs.
Zpráva obsahuje také řadu otázek, které jsou věcí individuálního svědomí, například výslovné doporučení eutanazie a legalizace tvrdých drog.