"hard line" translation into Czech

EN

"hard line" in Czech

EN hard line
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "hard-line":

hard-line
English

Context sentences for "hard line" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTaking a hard line obviously does not mean depriving the Mauritanians of food and humanitarian aid.
Zaujmutí tvrdého postoje přece neznamená odmítnout Mauritáncům potravinovou a humanitární pomoc.
EnglishI hope that the rumours of the influence of lobbyists on the Commission's hard line on this have no basis in fact.
Doufám, že se zvěsti o vlivu lobbistů na tvrdou linii Komise nezakládají na pravdě.
EnglishChávez has, therefore - unashamedly - identified himself alongside China's authoritarian and hard-line rulers.
Chávez se tak - nepokrytě - zařadil po bok autoritativních čínských vládců prosazujících tvrdou linii.
EnglishThose parties are in favour of taking a hard line rather than relying on seemingly endless and ineffective peace talks.
Tyto strany jsou zastánci spíše tvrdé linie místo zdánlivě nekonečných a neúčinných mírových jednání.
English(SL) With his populist and hard-line nationalist rhetoric, President Ahmadinejad is causing great damage to Iran's image and reputation.
(SL) Prezident Ahmadínedžád způsobuje svou populistickou a fundamentalistickou rétorikou obrovské škody obrazu a reputaci Íránu.
EnglishThe Commission shares the concerns of Parliament about recent signs of a more hard-line attitude of the Government of Vietnam on human rights.
Komise sdílí obavy Parlamentu, neboť v poslední době se objevily náznaky tvrdšího postoje vietnamské vlády k otázce lidských práv.
EnglishBy not being open and honest, we are strengthening Kostunica who can then say: if we take a hard line we can force the European Union to make concessions.
Když nejsme otevření a upřímní, posilňujeme postavení pana Koštunici, který potom může říct: když budeme tvrdí, můžeme Evropskou unii donutit k ústupkům.
EnglishThis is not the time to divide ourselves into those who take a hard line and those who take a softer line or to act solely from the perspective of national interest.
Toto není doba k rozdělení na ty, kteří jdou těžší cestou, a ty, kteří jdou tou lehčí, ale doba na to, abychom jednali v souladu s národními zájmy.
EnglishI doubt they will render the desired result before disproportionately hurting the people of Iran who, as a result, become more and more dependent on the hard-line government.
Pochybuji, že přinesou kýžený výsledek, aniž by předtím nepřiměřeně poškodily íránský lid, který bude v jejich důsledku ještě více závislý na vládě tvrdé ruky.
EnglishDespite the hard line of the Council, which is shared by the Commission - something I regret because it is not its constitutional position to do so - Parliament insists on its position.
Navzdory nekompromisnímu postoji Rady, který sdílí i Komise - čehož já velmi lituji, neboť to není vlastní její institucionální úloze - Parlament trvá na svém stanovisku.