"hard one" translation into Czech

EN

"hard one" in Czech

See the example sentences for the use of "hard one" in context.

Context sentences for "hard one" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt can be hard to create one without standing waaaaay back to squeeze everything into the photo…until now.
Bývalo těžké dostat všechno do záběru, aniž byste stáli hooodně daleko... až doposud.
EnglishInstalling a new hard disk is one of the most common upgrade tasks.
Instalace nového pevného disku je jedním z nejběžnějších úkolů prováděných v rámci upgrade počítače.
EnglishThis is the hard one, the one that isn’t obvious.
Ale tentokrát je to obtížné, není to hned tak zřejmé.
EnglishLaptops have room for only one hard disk.
V přenosných počítačích je místo pouze pro jeden pevný disk.
EnglishIt's -- oh, no, it's -- that's a really hard one.
O ne.. ~~~ Je to... ~~~ Těžký kousek.
EnglishIf you have more than one hard disk drive, repeat this process for each hard disk drive listed, starting at step 4.
Máte-li více než jednu jednotku pevného disku, zopakujte tento proces od kroku 4 pro každou jednotku pevného disku v seznamu.
EnglishIf you have more than one hard disk drive, repeat this process for each hard disk drive listed in My Computer.
Máte-li více než jednu jednotku pevného disku, zopakujte tento proces pro každou jednotku pevného disku uvedenou v okně Tento počítač.
English(Laughter) Yeah, that was a hard one.
EnglishI tried a really hard one then.
EnglishYes, if you have more than one hard disk installed in your computer, you can specify which hard disk is used to create the disc image.
Ano, pokud je v počítači nainstalováno více pevných disků, můžete určit, který disk se použije při vytváření bitové kopie disku.
EnglishIf your disk is partitioned or if you have more than one hard disk on your computer, you need to turn on system protection for the other partitions or disks.
Pokud je pevný disk rozdělen na oddíly nebo pokud máte v počítači více než jeden pevný disk, je nutné zapnout funkci Ochrana systému i v ostatních oddílech nebo pevných discích.
EnglishIf your hard disk is partitioned or if you have more than one hard disk on your computer, you need to turn on System Protection on the other partitions or hard disks.
Pokud je pevný disk rozdělen na oddíly nebo pokud máte v počítači více než jeden disk, je nutné zapnout funkci Ochrana systému i na ostatních oddílech nebo pevných discích.
EnglishThe text voted on today is the fruit of a very hard-fought compromise, but one which pleases us given the direction taken in the debate and in the negotiation itself.
Text, o kterém budeme dnes hlasovat, je plodem velmi tvrdě vybojovaného kompromisu, ale je to text, který se nám líbí vzhledem ke směru, kterým se ubírala rozprava i samotná jednání.
EnglishIn these hard times, the one message that should be heard is that European countries can no longer afford the European Union, its institutions and its immense outpourings of legislation.
V těchto obtížných dobách by mělo být vyslyšeno sdělení, že evropské země si již dál nemohou dovolit Evropskou unii, její orgány a její obrovský příval právních předpisů.

Other dictionary words

English
  • hard one

More translations in the Greek-English dictionary.