"hereby" translation into Czech

EN

"hereby" in Czech

CS
EN

hereby {adverb}

volume_up
hereby (also: herewith)
I hereby declare the 2011-2012 session of the European Parliament resumed.
Prohlašuji tímto roční zasedání Evropského parlamentu 2011-2012 za obnovené.
I hereby call on the EU to ask Ukraine to provide clarification on these two issues.
Žádám tímto EU, aby vyzvala Ukrajinu o vysvětlení k těmto dvěma otázkám.
I hereby accuse you of incompetence and...
Tímto vás obviňuji z nekompetentnosti a...

Synonyms (English) for "hereby":

hereby
English

Context sentences for "hereby" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hereby declare the 2009-2010 session of the European Parliament adjourned.
Prohlašuji toto zasedání Evropského parlamentu pro roky 2009-2010 za přerušené.
EnglishI believe that we have hereby opened a new era in the sphere of EU lawmaking.
Věřím, že se nám otevírá nová éra v oblasti tvorby právních předpisů EU.
EnglishThis is the purport of the amendments which we hereby wish to support.
To je smysl pozměňovacích návrhů, které bychom tu rádi podpořili.
EnglishBased on the above, I hereby give my favourable vote to ensure ever greater protection of consumer rights.
S ohledem na výše uvedené hlasuji tedy pro zajištění ještě vyšší ochrany práv spotřebitelů.
EnglishI hereby demand that OLAF mount the appropriate investigation.
Žádám proto, aby OLAF učinil příslušné šetření.
EnglishI hereby commend this school-based proposal to the House.
Tím bych chtěl doporučit tento návrh, založený na našem vzdělávacím systému, pozornosti Evropského parlamentu.
EnglishI hereby ask you, in the name of democracy and of all this Parliament stands for, to leave this Parliament today.
Jménem demokracie a všeho, co tento Parlament představuje, vás proto žádám, abyste jeho prostory opustil.
EnglishI hereby call on all the Member States and on the Commission to provide funds to support the Special Court for Sierra Leone as soon as possible.
Proto tu vyzývám všechny členské státy a Komisi, aby co nejdříve poskytly finanční prostředky na podporu zvláštního tribunálu pro Sierru Leone.
EnglishI hereby challenge you to come and discuss the results produced by the task force in this House, too, and to enter into a debate with us in this regard.
Proto vás vyzývám, abyste přicházel i do této sněmovny a diskutoval s námi o výsledcích pracovní skupiny, abychom v plné míře otevřeli diskusi na toto téma.
EnglishI hereby call upon the European institutions to urgently investigate this situation and to intervene for the Romanian minority's rights in Serbia and Bulgaria to be respected.
Tím vyzývám evropské orgány k bezodkladnému prošetření této situace a k zásahu ve prospěch dodržování práv rumunské menšiny v Srbsku a Bulharsku.