"heretics" translation into Czech

EN

"heretics" in Czech

EN heretics
volume_up
{plural}

heretics
That heretics look at the status quo and say, "This will not stand.
Tito kacíři se podívají na status quo a řeknou, to neobstojí.
What all these people have in common is that they are heretics.
Všichni tito lidé mají společné to, že jsou kacíři.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Paní předsedající, jaká úleva, že se dnes již kacíři neupalují, protože v této chvíli bych byl pravděpodobně v jednom plameni.

Synonyms (English) for "heretic":

heretic

Context sentences for "heretics" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the heretics will have a voice in Copenhagen and the truth will out.
Heretici však budou mít v Kodani slovo a pravda vyjde najevo.
EnglishThe comments were about the intolerance of Islamic regimes towards people deemed to be heretics.
Poznámky se týkaly netolerance islámských režimů vůči lidem, kteří jsou považováni za kacíře.
EnglishMy fellow conservative and liberal Members, some of you want to punish automatically States that are heretics to your dogma to the tune of billions of euros.
Vážení konzervativní a liberální kolegové, někteří z vás by chtěli automaticky trestat státy, jež se kvůli zvuku miliard eur odvrátily od vaší víry.
EnglishClimate change is their new theology, a secular religious hysteria complete with Pope - Al Gore - carbon-credit indulgences and the persecution of heretics.
Jejich novou ideologií je změna klimatu, sekulární náboženská hysterie, která má i papeže - Ala Gora - a odpustky v podobě uhlíkových kreditů a pronásleduje heretiky.