"Hewlett" translation into Czech

EN

"Hewlett" in Czech

CS
CS

"Hewlett" in English

EN

EN Hewlett
volume_up
{proper noun}

Hewlett
volume_up
Hewlett {pr.n.}
Steve Wozniak invented the first Apple computer sitting alone in his cubical in Hewlett-Packard where he was working at the time.
Steve Wozniak vynalezl první počítač Apple sedě o samotě ve svém boxu v Hewlett-Packard, kde toho času pracoval.
In particular, a bunch of the projects that are funded by Hewlett Foundation, who have taken a real leadership role in this area of open content.
Především je to skupina projektů založených nadací Hewlett Foundation, která převzala skutečnou vedoucí roli v tomto oboru otevřeného obsahu. ~~~ Vypalování.

Context sentences for "Hewlett" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat I'm about to do -- I hope you can recognize that there's a distorted sine wave, almost a triangular wave upon this Hewlett-Packard oscilloscope.
Bude to -- Zaznamenali jste, doufám, ty zkreslené sinusovky, takřka trojúhelníkový průběh, tady na osciloskopu od HP.