"Hidalgo" translation into Czech

EN

"Hidalgo" in Czech

See the example sentences for the use of "Hidalgo" in context.

Context sentences for "Hidalgo" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFive thousand products -- imagine counting every product category in Cesar Hidalgo's data.
5 000 výrobků – představte si počítání každé produktové kategorie v datech Cesara Hidalga.
EnglishNow let me turn to Mr Masip Hidalgo and talk about access to reception conditions.
Nyní k panu Masip Hidalgovi a přístupu k normám pro přijetí.
EnglishI thank Mr Masip Hidalgo once again for his excellent presentation.
Ještě jednou děkuji panu Masipovi Hidalgovi za jeho výborný příspěvek.
EnglishAlthough the 'asylum package' involves some good steps being taken, we have decided to vote against the reports by Mrs Hennis-Plasschaert and Mr Masip Hidalgo.
Ačkoliv "azylový balíček” obsahuje i některé dobré kroky, rozhodli jsme se hlasovat proti zprávám, které předložili paní Hennis-Plasschaertová a pan Masip Hidalgo.
EnglishI warmly welcome the proposals put forward by my fellow Members, by Mr Masip Hidalgo, by Mrs HennisPlasschaert, about the amendment to the Reception Directive and the Dublin Regulation.
Velmi jsem uvítal návrhy předložené mými kolegy, panem Masip Hidalgem a paní HennisPlasschaertovou, na změnu směrnice o normách pro přijímání a dublinského nařízení.

Other dictionary words

English
  • Hidalgo

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.