"high council" translation into Czech

EN

"high council" in Czech

EN high council
volume_up
{noun}

high council (also: High Council)
volume_up
nejvyšší rada {f}

Similar translations for "high council" in Czech

high noun
high adjective
high adverb
Czech
council noun

Context sentences for "high council" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe consequences of the economic and financial crisis will appear high up on the Council agenda.
Důsledky hospodářské a finanční krize budou na programu zaujímat přední místa.
EnglishI am also happy that the Spanish Presidency of the Council gave high priority to this file.
Jsem také velmi ráda, že španělské předsednictví této záležitosti přikládá velkou důležitost.
EnglishIn spite of all this, I wish those appointed as President of the Council and High Representative every success.
Přes to všechno přeji jmenovanému předsedovi Rady a vysoké představitelce mnoho úspěchů.
EnglishThe Commission, however, does not intend to withdraw its proposal, and has high hopes that the Council will be won over.
Komise však nemá v úmyslu svůj návrh stáhnout a velmi doufá, že Radu získá na svou stranu.
EnglishIt also introduces new institutions, such as President of the European Council and High Representative for Foreign Policy.
Byly zavedeny nové orgány, jako je předseda Evropské rady a vysoká představitelka pro zahraniční politiku.
EnglishIn conclusion, ladies and gentlemen, it is also high time that the Council moved more swiftly, especially in the tax field.
Závěrem chci říci, dámy a pánové, že je také načase, aby Komise postupovala rychleji, zvláště v oblasti daní.
EnglishIt is high time that the Council acknowledged once and for all the democratic will expressed here by the majority of MEPs.
Je nejvyšší čas, aby Rada jednou provždy uznala demokratickou vůli vyjádřenou zde většinou poslanců Evropského parlamentu.
EnglishThe Florence European University Institute is officially established by the first meeting of the High Council and through the appointment of a principal.
Prvním zasedáním Nejvyšší rady a jmenováním ředitele oficiálně vzniká Evropský univerzitní institut ve Florencii.
EnglishAgainst the background of the recent migratory pressure from North Africa, the strengthening of Frontex has become a high priority for the Council.
Na pozadí migračního tlaku ze severní Afriky, který je v poslední době patrný, se posilování agentury Frontex stalo pro Radu prioritou.
EnglishAs far as financing is concerned, the Council placed high ambitions on the ESAs when it adopted the regulations, and I am sure that was also the case with Parliament.
Co se týká financování, Rada při schvalování pravidel dala orgánům dohledu do vínku velké ambice a já jsem si jistá, že to samé platilo i pro Parlament.
EnglishThe structure of the new Commission, like the choice of figures who will occupy the posts of President of the Council and High Representative for Foreign Affairs, are crucial.
Zásadní je složení nové Komise, stejně jako volba osobností, které budou zastávat funkci předsedy Rady a vysokého představitele pro zahraniční věci.