"hip" translation into Czech

EN

"hip" in Czech

volume_up
hip {noun}
CS

EN hip
volume_up
{noun}

hip
We know that if we have a damaged hip, you can put an artificial hip in.
Víme, že když máme poškozený kyčel, můžeme vložit kyčel umělý.
Some 70-year-old who wanted his new hip so he could be back golfing, or gardening.
Jako nějaká 70-tiletý dědek, co chce novou kyčel takže by pak mohl hrát golf a zahrádkařit.
Sure David, if it's not your hip, it's truth and beauty.
Jistě, David, když to není tvoje kyčel, je to pravdivé a krásné.
hip (also: side)

Context sentences for "hip" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMajority of the physicians now choose to let the patient go to hip replacement.
Většina lékařů se rozhodne nechat pacienta pokračovat k operaci na totální náhradu kyčle.
EnglishThis decision makes it as easy to let the patient continue with hip replacement.
Pro tohle rozhodnutí je jednodušší nechat pacienta pokračovat k operaci na totální náhradu kyčle.
EnglishI mean, they are not -- they ain't competing for the birthplace of hip hop title or anything like that.
Chci říct, že nejsou -- oni nesoutěží o titul líhně hip hopu nebo něco takového.
EnglishAnd what I'm going to show you here is stem cells being removed from the hip of a patient.
A to co vám zde ukáži jsou kmenové buňky vyjmuté z kyčle pacienta.
EnglishThe thing is is that no physician would ever say, "Piroxicam, ibuprofen, hip replacement.
(Smích) Vězte však, že žádný z lékařů by nikdy neřekl "Piroxicam, ibuprofen, totální náhrada kyčle.
EnglishCrossing miles and miles of sastrugi -- frozen ice snowdrifts that could be hip-deep.
Dále věci jako překonávání mnoha mil sastrugam -- závěje zmrzlého sněhu, které mohou být hluboké po pas.
EnglishSo the patient is on a path to have his hip replaced.
A pacient je na cestě, aby měl operaci na totální náhradu kyčle.
EnglishLet's listen to this song that Coke created for it, "Wavin' Flag" by a Somali hip hop artist.
Poslechněte si hudbu, který pro tento účel Kola vytvořila, "Mávání vlajkou" od somálského hip-hopového umělce.
EnglishSo the early hip-hop guys would loop certain sections.
Takže první hip-hopoví interpreti tvořili smyčky z nahrávek.
EnglishSo by now I was walking the lobby, and of course, that hurt, because of my hip, and I kind of needed a sign.
Takže jsem právě procházela lobby a samozřejmě v bolesti kvůli mé kyčli, jsem potřebovala nějaké znamení.
EnglishOr do you let them go and have hip replacement?"
A nebo to necháte tak a on půjde na totální náhradu kyčle?
EnglishAnd you know, even I could tell my hip was bad, and I actually work in marketing.
EnglishHe's been suffering from a right hip pain for a while.
Už delší dobu má velké bolesti v pravé kyčli.
EnglishBoth were largely populated by poor people of color, both hotbeds of cultural innovation: think hip-hop and jazz.
Oba byly hustě obydlené chudými lidmi různých etnik a byly zdroji kulturních inovací: třeba hip-hopu a jazzu.
EnglishSo you refer the patient to hip replacement therapy.
Doporučíte pacienta na totální náhradu kyčle.
EnglishI'm on a mission to make sharing hip.
Mým cílem je ukázat, že sdílet je hip.
EnglishBest hospitals where doctors say they would go for cancer treatment, births, strokes, heart disease, hip replacements, 4 a.m. ~~~ emergencies.
Nejlepší nemocnice, kam by sami doktoři šli s rakovinou, porody, nemoci srdce, výměny kyčelních kloubů nebo problémy ve 4 ráno."
EnglishBetween the official story -- the food pyramid -- and the hip locavore vision, you have two versions of how to improve our eating.
Kromě oficiálního přístupu -- potravinové pyramidy -- a té modní vize konzumenta místní produkce, máme dvě možnosti, jak zlepšit naši stravu.
EnglishLadies and gentlemen, no resolution, no words can undo the swastika recently incised on the hip of a 17-year-old girl in Mittweida, Germany.
Dámy a pánové, žádné usnesení a žádná slova nevyhladí nedávno vyřezaný hákový kříž na boku sedmnáctileté dívky v německém Mittweidu.
EnglishLet's go for hip replacement."

Other dictionary words