"in a bad way" translation into Czech

EN

"in a bad way" in Czech

in a bad way
Our team was informed that the translation for "in a bad way" is missing.

Similar translations for "in a bad way" in Czech

in adverb
Czech
in preposition
a article
a preposition
Czech
bad adjective
bad adverb
Czech
way noun

Context sentences for "in a bad way" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur duty is to kick-start European integration, which is in a seriously bad way.
Naší povinností je znovu nastartovat evropskou integraci, která je na tom velmi špatně.
EnglishI think all of those forces worked in a very bad way in the stock market.
Já myslím, že všechno toto se na burze stáva velmi špatným vlivem.
EnglishIf I may say, putting everyone in prison is a bad way to tackle corruption, to say the least.
Pokud to mohu tak říci, posadit každého do vězení je, bez zveličování, špatný způsob boje proti korupci.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, Europe is in a bad way and the world is not fairing any better.
(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, Evropa je na tom špatně a svět si nepočíná o moc lépe.
EnglishIt really is in a bad way.
EnglishWe cannot remove all saturated fats, but we can effectively remove the industrialised production of trans-fats, which is just a cheap and bad way to produce food.
Nemůžeme odstranit všechny nasycené tuky, ale můžeme skutečně odstranit průmyslovou výrobu trans tuků, která je jen levnou a špatnou cestou, jak vyrábět potraviny.

Other dictionary words

English
  • in a bad way

Moreover, bab.la provides the English-Polish dictionary for more translations.