"insinuation" translation into Czech

EN

"insinuation" in Czech

EN insinuation
volume_up
{noun}

insinuation
volume_up
insinuace {f} (bezdůvodné nařčení)
insinuation (also: allusion, cue, hint, mention)
This, too, is currently an unproven insinuation and should, in our opinion, be deleted.
Toto je také nedokázaná narážka a podle našeho názoru by měla být odstraněna.

Synonyms (English) for "insinuation":

insinuation

Context sentences for "insinuation" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - Regarding the insinuation you are making, I really cannot comment.
předseda Komise. Co se týče vaší narážky, tak k té opravdu nemám, co bych řekl.
EnglishRegarding the insinuation you make, I really believe that it does not deserve any kind of answer.
Co se týče vaší narážky, opravdu si myslím, že si nezaslouží jakoukoli odpověď.
EnglishThe same insinuation slips into several other parts of the text.
Stejný tón je cítit i z ostatních částí textu.
EnglishIn paragraph 2, we would like to delete the insinuation about what are referred to as initial delays in the investigation.
V odstavci 2 bychom rádi vymazali narážku na to, co je nazýváno počátečními prodlevami ve vyšetřování.
EnglishMrs Frassoni, as you have addressed me personally and - at least in the interpreted version - made an insinuation, I wish to assure you that we have been making efforts and are doing our best.
Paní Frassoniová, jelikož jste se obrátila na mě osobně a - alespoň v tlumočené verzi - mě nařkla, chci vás ujistit, že se snažíme a že děláme, co je v našich silách.