"landing page" translation into Czech

EN

"landing page" in Czech

EN landing page
volume_up
{noun}

landing page
volume_up
vstupní stránka {f}
For example, is your landing page relevant to what a visitor is looking for?
Je například vstupní stránka relevantní k tomu, co návštěvník hledá?
For example, if your landing page happens to contain malware (like a virus), that's a pretty bad landing page.
Velkým nedostatkem je například to, když vstupní stránka obsahuje škodlivý software (virus apod.)
A good landing page experience can help you gain the trust of your customers and keep them coming back to your site.
Kvalitní vstupní stránka umožní získat větší důvěru zákazníků, kteří se pak budou na váš web vracet.

Similar translations for "landing page" in Czech

landing noun
landing adjective
to land verb
land noun
land adjective
page noun
to page verb

Context sentences for "landing page" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs part of this goal, we've improved how we review and measure landing page quality.
Zdokonalili jsme proto způsob hodnocení a měření kvality vstupních stránek.
EnglishBelow are some of the things we encourage you to keep in mind when designing your landing page.
Uvádíme několik věcí, na které byste měli při návrhu vstupní stránky pamatovat:
English(This will cause higher CPCs for any landing page for which you've restricted access.)
(Výsledkem bude zvýšení ceny za proklik u každé vstupní stránky, ke které zamezíte přístup.)
EnglishUnlike Quality Score, we don't give you a specific number that shows your landing page quality.
Na rozdíl od skóre kvality nevyjadřujeme kvalitu vstupní stránky konkrétními čísly.
EnglishThe relevance of your landing page is an important part of the AdWords quality review process.
Relevance vstupní stránky je důležitou součástí procesu kontroly kvality v programu AdWords.
EnglishYou should also review our mobile landing page best practices.
Doporučujeme přečíst si doporučené postupy pro mobilní vstupní stránky.
EnglishIf you're trying to improve your landing page quality, it might be time to give your landing pages a tune-up.
Chcete-li zlepšit kvalitu vstupní stránky, můžete zkusit tuto stránku vyladit.
EnglishRather than giving you a "Poor" landing page quality status, you won't get a score at all.
V takovém případě nebudeme vstupní stránku vůbec hodnotit, takže jí ani neudělíme stav kvality Slabá.
EnglishThis parameter is displayed in your landing page URL.
Tento parametr se zobrazí v adrese URL odkazované stránky.
EnglishYour landing page quality affects not only your Quality Score, but also your advertising costs and ad position.
Kvalita vstupní stránky má vliv nejen na skóre kvality, ale také na reklamní náklady a pozici reklamy.
EnglishMany things can affect your landing page quality.
Kvalitu vstupní stránky ovlivňuje mnoho faktorů.
EnglishSite policies refer to the advertising policies that we use to evaluate your landing page (and overall website).
Zásady týkající se webu jsou zásady inzerce, které používáme k hodnocení vstupních stránek (a rovněž webu jako celku).
EnglishIf you've made significant changes to improve your landing page quality, it could lead to higher Quality Scores over time.
Pokud provedete významné změny, které zlepší kvalitu vstupní stránky, může se časem zvýšit i vaše skóre kvality.
EnglishFor a visit to be attributed to the correct source, the landing page for the visit must have the tracking code properly installed.
Aby byla návštěva přiřazena správnému zdroji, musí být u odkazované stránky správně nainstalován kód sledování.
EnglishFor this reason, we recommend placing the Google Analytics tracking code on the redirecting page as well as on the landing page.
Z tohoto důvodu doporučujeme umístit kód sledování Google Analytics na stránce s přesměrováním i na cílové stránce.
EnglishBounce rate is the percentage of single-page visits or visits in which the person left your site from the entrance (landing) page.
Míra opuštění je procentuální hodnota návštěv jedné stránky nebo návštěv, při kterých uživatel opustil stránky již na vstupní stránce.
EnglishTo determine your landing page quality, we look at a number of different things, from the actual content on the page to the overall design of the page.
Při určování kvality vstupní stránky sledujeme několik bodů, od samotného obsahu stránky po její celkové provedení.
EnglishMake sure each product and landing page pair has its own ad group, and then set a unique maximum CPA bid for each ad group.
Pro každou dvojici produktu a vstupní stránky vytvořte vlastní reklamní sestavu a poté nastavte pro jednotlivé reklamní sestavy samostatné nabídky maximální CPA.
EnglishRight now, people who click on your AdWords ad for detailed cleaning arrive on a dedicated landing page that explains your three cleaning options.
Uživatelé, kteří nyní kliknou na vaši reklamu AdWords na celkový úklid, přejdou na přizpůsobenou vstupní stránku s popisem tří typů úklidu.
EnglishWhile you can exclude your site from review, this will provide us with little information about your landing page's quality and relevance.
Své stránky můžete z kontroly vyloučit, ale pokud tak učiníte, nebudeme schopni získat dostatek informací o kvalitě a relevanci vaší vstupní stránky.