EN looks
volume_up
{plural}

looks (also: sights, views)

Context sentences for "looks" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIts adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Díky své přizpůsobivé konstrukci vypadá a funguje skvěle jako tablet i notebook.
EnglishBy that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
V tomto srovnání demokracie vypadá velmi, velmi dobře co se týče ekonomického růstu.
EnglishThe countries on the left have a form at the DMV that looks something like this.
Země vlevo mají na dopravní policii formuláře, které vypadají zhruba takto.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Restaurace vypadá jako skoro stejně jako Acorn House -- ty samé židle, ty samé stoly.
EnglishWithout a compromise on a peaceful solution, the future looks gruesomely violent.
Bez kompromisu o mírovém řešení má budoucnost hrůzostrašně násilnou podobu.
EnglishWhat that means is, a 200-megabyte file looks like this, ladies and gentlemen.
To znamená, že 200 megabytový soubor vypadá přibližně takto, dámy a pánové.
EnglishIt looks as if the European Union is not in a position to counter this expansion.
Evropská unie zřejmě není v pozici, kdy by mohla této expanzi konkurovat.
EnglishHe's doing stuff that looks as amazing as stuff I've seen released from Hollywood.
A věci, které dělá, jsou stejně parádní jako to, co uvádějí v Hollywoodu.
EnglishSo, I started paying attention to what compassion looks like in a business setting.
Tak jsem se začal zajímat o to, jak soucit vypadá v byznysovém prostředí.
EnglishYou know, I just showed you this presentation, everything looks so good, everything works.
Víte, ukázal jsem vám tady teď prezentaci, všechno vypadá dobře, všechno funguje.
EnglishThis requirement is routinely ignored, while Europe looks the other way.
Tento požadavek je běžně ignorován, zatímco se Evropa dívá na opačnou stranu.
EnglishIt now looks almost certain that there will not be a meeting under this Presidency.
Nyní je téměř jisté, že v rámci tohoto předsednictví ke schůzce nedojde.
EnglishThe Commission looks forward to continuing this debate through the forthcoming discussions.
Komise se těší na to, že tato rozprava bude pokračovat v navazujících jednáních.
EnglishYou can click Play under the monitor to see a preview of what the transition looks like.
Klepnutím na tlačítko Přehrát pod monitorem můžete zobrazit náhled přechodu.
EnglishYou might have noticed that Google Mail looks a little different lately.
Možná jste si již všimli, že Google Mail vypadá poslední dobou trochu jinak.
EnglishWe looked at each other with these looks of disbelief at what we had just completed.
Podívali jsme se na sebe a nemohli jsme uvěřit, co jsme zrovna dokázali.
EnglishIt looks like the attempt to organise this punishment between 2000 and 2010 is set to fail.
Zdá se, že se pokus zajistit v období let 2000 a 2010 toto potrestání, nezdaří.
EnglishThis contravenes the right to privacy and looks like an attempt at censorship.
To je v rozporu s právem na soukromí a vypadá to jako pokus o cenzuru.
EnglishIn a Europe that looks to the future, thinking about young people must be a priority.
V Evropě, která se dívá do budoucnosti, musí být přemýšlení o mladých lidech prioritou.
EnglishThis becomes clear when one looks at the past year and a half of its activities.
To je zřejmé, když se podíváme na poslední rok a půl její činnosti.