"pat on the back" translation into Czech

EN

"pat on the back" in Czech

EN pat on the back
volume_up
[idiom]

Similar translations for "pat on the back" in Czech

pat noun
to pat verb
on preposition
the adjective
the article
Czech
back noun
back adjective
back adverb
to back verb

Context sentences for "pat on the back" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevertheless, on supervision, the rapporteurs deserve a pat on the back.
Nicméně co se týče dohledu, zpravodajové si zaslouží pochvalu.
EnglishI am going to give you a pat on the back, too, but I am also going to give you a slap on the wrists.
I já se vás chystám poplácat po rameni, ale uštědřím vám i políček.
English. - (NL) Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, President-in-Office of the Council, you deserve a pat on the back.
zpravodaj.-(NL) Pane předsedo, dámy a pánové, pane komisaři, pane úřadující předsedo Rady, zasloužíte si pochvalu.
EnglishI note in recital E of this resolution that we Europeans give ourselves a nice pat on the back for our humanitarian aid efforts.
V bodu odůvodnění E tohoto usnesení jsem si všimla, že se my Evropané plácáme po zádech za naše úsilí s humanitární pomocí.
English. - (FR) The Schmidt report is the annual pat on the back given by Parliament to the European Central Bank for its benevolence.
písemně. - (FR) Zpráva pana Schmidta je každoročním poplácáním po zádech, jež Parlament dává ECB za svoji shovívavost.
EnglishHe has managed to ensure that he will get a pat on the back from his Socialist friends with his dull - if not to say dumb - polemics directed at the PPE-DE Group.
Svou mdlou - ne-li přímo prostoduchou - polemikou namířenou na skupinu PPE-DE si vysloužil patřičné ocenění od svých socialistických přátel.