"patch" translation into Czech

EN

"patch" in Czech

EN patch
volume_up
{noun}

patch
patch (also: blot, blotch, blur, fleck)
patch (also: bed, seedbed)
patch

Context sentences for "patch" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI then, in the last few years, learned about the Pacific garbage patch and the gyre.
A tak jsem se v posledních několika letech začala zajímat o Pacific garbage patch (Odpadkový vír v Pacifiku).
EnglishSo that engineers use this time to come up with a cool patch for code, come up with an elegant hack.
A tak inženýři využijí čas na vytvoření nějaké šikovné záplaty programu, či elegantního hacku.
EnglishIf your PC is running Windows Vista and Internet Explorer 9, install the latest security patch.
Pokud v počítači používáte Windows Vista a Internet Explorer 9, nainstalujte si nejnovější opravu zabezpečení.
EnglishThe introduction of the safeguard clause is an appropriate measure, but it is not sufficient to patch up the many weaknesses in the agreement.
Zavedení ochranné doložky je vhodným opatřením, nestačí však na zalátání všech slabých míst v dohodě.
EnglishAfter ten years, a lot of the Japanese caps are in what we call the Eastern Garbage Patch, while ours litter the Philippines.
Po deseti letech je množství japonských zátek v takzvaném "Východním odpadkovém fleku", zatímco ty naše zaneřáďují Filipíny.
EnglishIn short, nothing has been resolved, nor will it be without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up.
Stručně řečeno nebylo vyřešeno - a ani nebude vyřešeno - nic, dokud se systém místo záplatování zásadním způsobem nezmění.
EnglishBut not a patch on Ataturk."
EnglishIt could also be the sunlight that breaks through the clouds and lights up a patch of the land, highlighting it compared to the dim environment.
Mohl by to být též sluneční svit prosvítající skrze mraky, který osvítí kus země, čímž ho zvýrazňuje v porovnání s šerým okolím.
EnglishIn a sense we are using this MRL review as a bit of a 'patch and mend' for a major problem that is under the radar but which we are all very aware of.
V určitém smyslu používáme tento přezkum maximálních limit reziduí jako určitou náplast na větší problém, kterého jsem si všichni velmi dobře vědomi.
EnglishYet again, nothing will be resolved without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up to guarantee its survival.
Ale opět zdůrazňuji, že pokud nedojde k zásadní změně celého systému a budeme se místo toho snažit ten stávající systém slepit jen tak, aby přežil, nevyřeší se nic.
EnglishAnd he planted it in a royal potato patch, with guards who had instructions to guard over it, night and day, but with secret instructions not to guard it very well.
A vysázel je v královských bramborových záhonech hlídaných strážemi, kterým nařídil je dnem i nocí hlídat, ovšem tajně jim také nařídil, aby to s hlídáním nepřeháněly.