"patchy" translation into Czech

EN

"patchy" in Czech

EN patchy
volume_up
{adjective}

patchy (also: blotched, blotchy, dappled, mottled)
volume_up
skvrnitý {adj. m}
patchy (also: patched)

Context sentences for "patchy" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur response to the recent events in Tunisia and Egypt has been patchy and slow.
Naše reakce na nedávné události v Tunisku a Egyptě byla nejednotná a pomalá.
EnglishIn these areas, various European legislation exists, albeit patchy.
V těchto oblastech již existují různé evropské právní předpisy, ale jsou různorodé.
EnglishWhere consumer laws have been transposed, enforcement is often patchy and haphazard.
Tam, kde už spotřebitelské zákony provedli, je jejich prosazování často nejednotné a náhodné.
EnglishSolutions should not be patchy - consider that markets are global.
Řešení nesmí být nesoustavná - vezmeme-li v úvahu, že trhy jsou globální.
EnglishTo date, our experience with the Ecolabel has been patchy.
Doposud jsou naše zkušenosti s ekoznačkou různorodé.
EnglishWe see, for example, that the infrastructure for CNG vehicles is still very patchy.
Můžeme například vidět, že infrastruktura pro vozidla poháněná stlačeným zemním plynem (CNG) má ještě stále velmi velké rezervy.
EnglishJudicial protection is patchy in Europe.
Soudní ochrana je v Evropě nejednotná.
EnglishThe report also does so, although in a very patchy and, at times, ambiguous way, only to then support the policy of disaster.
Tato zpráva činí totéž, ačkoli velice nešťastným a někdy nejednoznačným způsobem, aby poté podpořila onu nešťastnou politiku.
EnglishAfter all, the process of peace has been slow and patchy, and has resulted in numerous initiatives, numerous intergovernmental conferences - Madrid, Oslo and so on.
Mírový proces je pomalý a nejistý a vedl k četným iniciativám, četným mezivládním konferencím - v Madridu, v Oslu a na dalších místech.
EnglishThe International Monetary Fund recently made public an analysis of the current state of the world economy, showing that the recovery process is still fragile and patchy.
Mezinárodní měnový fond nedávno zveřejnil analýzu současného stavu světového hospodářství, která ukazuje, že proces obnovy je stále křehký a nestejnorodý.