"patent applications" translation into Czech

EN

"patent applications" in Czech

See the example sentences for the use of "patent applications" in context.

Similar translations for "patent applications" in Czech

patent noun
patent adjective
to patent verb
application noun

Context sentences for "patent applications" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is of course a distinction between invention and innovation, and between these two and patent applications.
Je ovšem rozdíl mezi invencí a inovací a mezi těmito dvěma a žádostí o udělení patentu.
EnglishThe Americans file over a third more patent applications with the European Patent Office than the Europeans themselves.
Američané podávají o třetinu více žádostí o patent na Evropském patentovém úřadu než sami Evropané.
EnglishMy second point concerns the frightening prospect as regards the EU's world share in patent applications, which has declined by an alarming figure.
Moje druhá poznámka se týká děsivé perspektivy, pokud jde celosvětový podíl EU na patentových přihláškách, který zaznamenal znepokojivý pokles.
EnglishIt is incredible that the Americans file over a third more patent applications with the European Patent Office, our very own patent office, than we do ourselves.
Je neuvěřitelné, že Američané předkládají Evropskému patentovému úřadu, našemu vlastnímu patentovému úřadu, o více než třetinu žádostí o udělení patentu více než my.

Other dictionary words

English
  • patent applications

Moreover, bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.