"patent law" translation into Czech

EN

"patent law" in Czech

EN patent law
volume_up
{noun}

1. law

Similar translations for "patent law" in Czech

patent noun
patent adjective
to patent verb
law noun
law adjective

Context sentences for "patent law" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd -- but he knew patent law, and that we couldn't patent it, because you couldn't.
A -- on znal patentový zákon a věděl, že to nemůžeme patentovat, protože to nejde.
EnglishWe talk of nothing but patent law; let us also talk about establishing an optimum form for patents.
Mluvíme jen o patentovém právu, mluvme však také o vytvoření optimální formy patentu.
EnglishMr President, for several years, discussion has been taking place in Europe on the introduction of unitary patent law.
Pane předsedající, diskuse o zavedení jednotného patentového práva v Evropě trvají už několik let.
EnglishIt must not lead to the harmonisation of copyright law, patent law or trade mark law in the EU - on the contrary, the principle of subsidiarity must remain our most important principle.
Nesmí vést k harmonizaci autorského práva, patentového práva nebo známkového práva v EU - naopak, zásada subsidiarity musí zůstat naší nanejvýš důležitou zásadou.