EN patented
volume_up
{adjective}

patented (also: proprietary)

Context sentences for "patented" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope must develop more competitive technologies up to patented prototype stage.
Evropa musí konkurenceschopnější technologie rozvinout až do fáze patentovaného prototypu.
EnglishNew products have to be patented, and the easier it is to do that, the better.
Nové produkty je nutné patentovat, a čím je to snazší, tím lépe.
EnglishAt least they patented something which, you know, could do useful things.
Alespoň patentovali něco, co mohlo dělat užitečné věci.
EnglishWe have the technology patented.
EnglishThe issue concerns a medical device - specifically an asthma inhaler - which was patented in 1990 and lawfully placed on the market.
Tato otázka se týká zdravotnického prostředku - konkrétně astmatického inhalátoru - který byl patentován v roce 1990 a právoplatně umístěn na trh.
EnglishAccording to a report produced in 2011 by Thomson Reuters entitled 'Patented in China', China is going to overtake Japan and the US in terms of numbers of patents.
Podle zprávy, kterou v roce 2011 vypracoval Thomson Reuters s názvem "Patentováno v Číně", se Čína chystá v množství patentů předběhnout Japonsko a USA.
EnglishWe want this new regulation to both mobilise these small and medium-sized enterprises and also to provide better protection for patented inventions in the European Union.
Chceme, aby toto nové nařízení stimulovalo činnost těchto malých a středních podniků a aby také v Evropské unii poskytlo lepší ochranu patentovaným vynálezům.