"pathetic" translation into Czech

EN

"pathetic" in Czech

EN

pathetic {adjective}

volume_up
pathetic
Nemohu pochopit, proč se můj kolega ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) rozhodl vést rozpravu tímto způsobem, tedy poněkud pateticky.
Mr President, Commissioner Malmström's proposal concerning Schengen is a downright pathetic move.
Pane předsedající, návrh komisařky Malmströmové týkající se schengenského systému je přímo ubohý.
pathetic (also: pleading)
In the meantime, the pathetic trickle of intermittent electricity from wind farms cannot be relied upon to power Europe's industries.
Ale nelze se spoléhat, že ten váš žalostný občasně fungující pramínek proudu z větrných elektráren bude zásobovat evropský průmysl.
Mr Lambsdorff, the idea that the accession candidates will have more commissioners than the founding members is a quite pathetic argument.
Pane Lambsdorffe, myšlenka, že kandidáti na přistoupení budou mít více komisařů než zakládající členové, je naprosto žalostný argument.

Synonyms (English) for "pathetic":

pathetic

Context sentences for "pathetic" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe response of the international community until very recently has been pathetic.
Reakce mezinárodního společenství byla až do nedávné doby velmi žalostná.
EnglishFocusing the work of the European Parliament on my humble self borders on the pathetic.
To, že se činnost Evropského parlamentu zaměřuje na mou maličkost, je téměř dojemné.
EnglishThe one-minute speeches come in, we get allocated time but it is pathetic.
Jednominutové projevy probíhají, nám je přidělen čas, ale je to absurdní.
EnglishMr President, it is a disgrace, it is pathetic, to go to the opening ceremony of the Olympic Games.
Pane prezidente, to je ostuda, je to ubohé, jet na zahajování olympijských her.
EnglishOne cannot but worry about the pathetic prudential regulations to which they are subject, even in Europe.
Nelze se neobávat patetických obezřetnostních předpisů, jimž tyto fondy i v Evropě podléhají.
EnglishIt is pathetic to hear Mr Barroso appeal to them for responsibility: ask a shark to give up its taste for blood!
Je dojemné slyšet pana Barrosa, jak je žádá o odpovědnost: žádat žraloka, aby se vzdal své chuti na krev!
EnglishThe current status of this issue is pathetic.
Současný stav této problematiky je totiž tristní.
EnglishA genuine debate is needed, because attempts at a real vision of the EU's future have been fairly pathetic in recent years.
Skutečná debata je třeba, protože pokusy o reálnou vizi budoucnosti EU byly v nedávných letech dost žalostné.
EnglishIt is also pathetic to read the wording in both these reports with regard to the funding of climate policy and energy policy.
Je rovněž žalostné číst znění těchto dvou zpráv, pokud jde o financování klimatické a energetické politiky.
EnglishAs a Dane, it strikes me as rather pathetic that Denmark is being used as one of the justifications for the EU's Arctic connections.
Jako Dánovi mi přijde spíše smutné, že se Dánsko využívá jako jeden z nároků pro spojení EU s Arktidou.
EnglishThis half-day troika is a pathetic response.
Tato půldenní Trojka je ubohá odpověď.
EnglishWe cannot leave it at a pathetic pittance.
Nemůžeme to odbýt patetickou almužnou.
EnglishIf not, I think that is pathetic.
Pokud ne, pak myslím, že je to smutné.
EnglishThis is the stand we should be taking, rather than the pathetic stand that many European leaders have taken so far in this business.
Takový postoj bychom měli zaujmout a nikoliv žalostná gesta, která v této věci dosud předvedli mnozí evropští politikové.
EnglishDo you remember that Loony Tunes cartoon where there's this pathetic coyote who's always chasing and never catching a roadrunner?
Pamatujete si animáky od Loony Tunes, kde je ten nebohý kojot, který se vždycky snaží – a nikdy se mu to nepodaří – chytit toho rychlého ptáka?
EnglishConsidering how long-term this job is going to be, the 13-point list from yesterday's Ecofin is pretty pathetic.
Vzhledem k tomu, že je to práce ve velké míře dlouhodobá, seznam o třinácti bodech ze včerejšího zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci je značně tristní.
EnglishI was doing a pathetically slow speed of about 1.3 knots, and they were doing only marginally less pathetic speed of about 1,:,4: it was like two snails in a mating dance.
Šlo mi to žalostně pomalu, něco kolem 1,3 uzle, a oni se pohybovali nepatrně rychleji, kolem 1,4 uzle. ~~~ Bylo to jak předsvatební tanec dvou šneků.