"pathetically" translation into Czech

EN

"pathetically" in Czech

EN

pathetically {adverb}

volume_up
pathetically (also: touchingly, movingly)
(Laughter) And on your right you have a dependent public which is pathetically grateful for anything you give it.
(Smích) A napravo máte závislé publikum dojemně vděčné za cokoliv mu dáte.
pathetically (also: embarrassingly)

Synonyms (English) for "pathetically":

pathetically
English
pathetic

Context sentences for "pathetically" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, this White Paper is pathetically trivial and offers nothing that is in any way concrete.
Tato bílá kniha je však bohužel žalostně banální a nenabízí nic skutečně konkrétního.
EnglishAnd zapped horribly, pathetically.
Ohřáté naprosto hrozným, otřesným způsobem.
EnglishI was doing a pathetically slow speed of about 1.3 knots, and they were doing only marginally less pathetic speed of about 1,:,4: it was like two snails in a mating dance.
Šlo mi to žalostně pomalu, něco kolem 1,3 uzle, a oni se pohybovali nepatrně rychleji, kolem 1,4 uzle. ~~~ Bylo to jak předsvatební tanec dvou šneků.
EnglishIt lags pathetically behind on the technical possibilities for hiding or spoofing IP addresses.
Neobsahuje žádné konkrétní návrhy pro zdokonalení zákonné nabídky kulturních statků. je obrovsky pozadu za technickými možnostmi skrývání nebo fingování IP adres.