"pathogen" translation into Czech

EN

"pathogen" in Czech

CS

EN pathogen
volume_up
{noun}

1. medicine

pathogen
As Mr Liese has said, the cause is the pathogen.
Jak uvedl pan Liese, příčinou je patogen.
It is unacceptable that three weeks after the outbreak of this crisis, we still do not know exactly where the pathogen that caused the crisis originated.
Je nepřijatelné, abychom tři týdny po vypuknutí epidemie stále nevěděli, kde přesně se nachází patogen, který epidemii způsobil.
The excessive use of antibiotics leads to resistance and adaptation among pathogens.
V důsledku nadměrného používání antibiotik se patogeny vůči nim stávají odolnými a zvyknou si na ně.

Context sentences for "pathogen" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EHEC pathogen was on the Spanish cucumbers and it should not have been there.
Bakterie EHEC na španělských okurkách byla a neměla tam být.
EnglishRapid action has been the order of the day since this pathogen emerged.
Od okamžiku, kdy se bakterie objevila, byla nutná rychlá akce.
English(DE) Mr President, Commissioner, I come from the region of Europe where the outbreak of the EHEC pathogen is at its raging worst.
(DE) Pane předsedající, pane komisaři, pocházím z regionu Evropy, kde epidemie EHEC zuří nejhůř.
EnglishSo far, at least 22 people have died in Germany as a result of the EHEC pathogen and there have been more than 1 500 cases of infection.
V důsledku bakterie EHEC doposud v Německu zemřelo nejméně 22 lidí a došlo k více než 1 500 případům infekce.
EnglishEven though this pathogen should not primarily be treated with antibiotics, we have the problem that it is resistant to many common antibiotics.
I když tuto bakterii nelze primárně léčit antibiotiky, problém tkví v tom, že je odolná vůči mnoha běžným antibiotikům.
EnglishWe are looking at this problem from various angles, and we are looking for the source of the infection, the identity of the pathogen and the possibility of a cure.
Díváme se na tento problém z různých uhlů pohledu, věnujeme se zdroji nákazy, identifikaci patogenu, možnostem léčby.
EnglishSo, if we have a population of a thousand people, and we want to make the population immune to a pathogen, we don't have to immunize every single person.
Takže, máme-li skupinu čítající tisíc obyvatel. ~~~ a chceme, aby tito obyvatelé byli imunní vůči určitému patogenu, nemusíme očkovat všechny jedince v dané skupině.
EnglishHowever, together we should concentrate on the fact that the enemy is not in Spain or in Germany, but rather the real problem is the pathogen that we need to get under control and to combat.
Nicméně společně bychom se měli soustředit na to, že nepřítel není ve Španělsku nebo v Německu, ale skutečným problémem je bakterie, kterou musíme dostat pod kontrolu a zničit ji.
EnglishIf you look at the y-axis of this graph, you'll see that, in the mechanically ventilated air, you have a higher probability of encountering a potential pathogen, or germ, than if you're outdoors.
Když se podíváte na Y-osu tomto grafu, uvidíte, že v mechanicky větraném vzduchu máte vyšší pravděpodobnost setkání s potenciálním patogenem, nebo bakterií, než když jste venku.