"pathology" translation into Czech

EN

"pathology" in Czech

EN pathology
volume_up
{noun}

1. medicine

pathology
Age not at all as pathology; age as potential.
Stáří není v žádném případě patologie; stáří je potenciál.
(Smích) Věk jako patologie.
And as a special treat, he took me to the pathology lab and took a real human brain out of the jar and placed it in my hands.
A jako největší atrakci mě vzal do laboratoře patologie a vytáhl skutečný lidský mozek naložený ve sklenici a položil mi ho do rukou.

Context sentences for "pathology" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo we need to see through the pathology and into the range of human capability.
Musíme prohlédnout skrz tuto patologii do toho obrovského rozsahu lidských schopností.
EnglishWhat looks like pathology to us may actually be a useful adaptation in some circumstances.
To, co nám připadá jako patologické, může vlastně být užitečné adaptaci za určitých podmínek.
EnglishHuge demand for organs for transplantation may lead to pathology or, indeed, crime.
Obrovská poptávka po orgánech k transplantaci může vést k patologickým jevům, nebo dokonce k zločinu.
EnglishVery unsettling for people working in pathology labs.
asi tak. ~~~ Velmi rušivé pro lidi pracující na patologii.