"pathway" translation into Czech

EN

"pathway" in Czech

EN pathway
volume_up
{noun}

pathway (also: alley, approach, causeway, course)
pathway (also: course, lane, line, scope)
pathway (also: footpath, footway, path, runway)

Synonyms (English) for "pathway":

pathway

Context sentences for "pathway" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's basically a giant pathway in the sky between London and New York.
Mezi Londýnem a New Yorkem je v zásadě ohromná letecká dálnice.
EnglishThey're watching their own brain activation, and they're controlling the pathway that produces their pain.
Dívají se na aktivitu svého vlastního mozku, a kontrolují cesty, které produkují bolest.
EnglishVisceral attitudes, condemnation and insults will not be the way to help Venezuela to find the way onto a democratic, pluralist and free pathway.
Agresivní přístup, odsuzování a urážky nepomohou Venezuele nalézt demokratickou, pluralitní cestu.
EnglishThey're just not in my pathway.
EnglishThe Commission will therefore now undertake work to outline a pathway up to 2050 for the European Union's transition to becoming a low-carbon economy.
Komise se proto nyní pustí do práce na nastínění cesty přechodu Evropské unie k nízkouhlíkovému hospodářství do roku 2050.
EnglishNow this is just an example to tell you the pathway in which we are trying to answer that bigger question about the universality of the phenomenon.
Tohle byl jen jeden příklad toho, jakou cestou se ubíráme, když snažíme odpovědět na tu širší otázku ohledně univerzálnosti zmiňovaného úkazu.
EnglishThe Commission will also engage in developing an analysis of milestones on our pathway to 2050, including the necessary scenarios of the ambition level for 2030.
Komise se rovněž zapojí do vytváření analýzy milníků na naší cestě do roku 2050, včetně nezbytných scénářů ambiciózní úrovně pro rok 2030.
EnglishTurkey does not therefore wish to come into line with Western democratic standards; it has chosen a pathway of re-Islamification, which will lead it ever further away from accession.
Turecko si tudíž nepřeje splňovat západní demokratické normy; zvolilo si cestu opětovné islamizace, která ho ještě více vzdálí od přistoupení k EU.
EnglishPart of the EU 2020 strategy states that 'by 2020, all young people in Europe must have the possibility to spend a part of their educational pathway in other Member States'.
V části strategie EU 2020 se uvádí, že "do roku 2020 musí být všem mladým lidem v Evropě poskytnuta příležitost strávit část jejich studia v jiných členských státech".