"patience" translation into Czech

EN

"patience" in Czech

EN patience
volume_up
{noun}

Solving these matters requires determination, foresight and patience.
Řešení těchto otázek vyžaduje odhodlání, předvídavost a trpělivost.
A huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
Této záležitosti je věnována obrovská trpělivost a pozornost, a právem.
I think that the patience of our fellow citizens and the patience of this Parliament is coming to an end.
Myslím, že našim spoluobčanům a tomuto Parlamentu dochází trpělivost.
patience (also: sufferance, just a moment)
Secondly, I would like to sincerely congratulate Mr Markov and thank him for his tenacity and patience in pursuing and achieving this agreement.
Za druhé, chtěla bych upřímně poblahopřát panu Markovovi a poděkovat mu za vytrvalost a trpělivost jeho úsilí o tuto dohodu a při jejím dosažení.

Synonyms (English) for "patience":

patience

Context sentences for "patience" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou lack the humility and patience required to listen to an opinion you do not share.
Chybí Vám dostatek pokory a trpělivosti k vyslechnutí názoru, který nesdílíte.
EnglishI congratulate Mrs Castex on her patience in carrying out such a difficult assessment.
Gratuluji paní Castexové k její trpělivosti při provádění tak důležitého hodnocení.
EnglishHe has spoken of the need for political leadership, for hard work and for patience.
Hovořil o potřebě politického vedení, tvrdé práce a trpělivosti.
EnglishThank you for allowing me to trespass on your patience, Mr President.
Děkuji vám, že mohu zneužít vaší trpělivosti, pane předsedající.
EnglishWe will not make progress without determination, but we will not make progress without patience, either.
Nedosáhneme pokroku bez odhodlání, ale nedosáhneme ho ani bez trpělivosti.
EnglishOur duty is to combat these manipulations, since Russia is pushing the limits of our patience.
Naší povinností je tyto manipulace porazit, neboť Rusko neustále posouvá hranice naší trpělivosti.
EnglishDue to the teacher's persistence, patience and experience, the boy started responding to her questions.
Díky učitelčině vytrvalosti, trpělivosti a zkušenosti začal chlapec odpovídat na její otázky.
EnglishWith loving kindness, with patience, with openness?
S milující laskavostí, trpělivostí, otevřeností?
EnglishThis is still work in progress and we have needed a great deal of patience and determination to keep up the momentum and progress.
Je to stále probíhající práce, a abychom udrželi rychlost a vývoj, bylo třeba velké dávky trpělivosti a odhodlání.
EnglishAs the famous French comedian Pierre Dac used to say, 'Infinite patience is required to wait eternally for what never comes'.
Jak říkával slavný francouzský komik Pierre Dac, "je třeba nekonečné trpělivosti věčně čekat na to, co nikdy nepřijde".
EnglishYour patience is appreciated as we work on meeting user demands and translating this site into the additional languages where needed.
Doufáme, že pro vás zatím budou užitečné příklady implementace kódu na této stránce (použitelné ve všech jazycích).
EnglishYour patience is appreciated as we work on meeting user demands and translating this site into the additional languages where it's needed.
Doufáme, že pro vás zatím budou užitečné příklady implementace kódu na této stránce (použitelné ve všech jazycích).
EnglishYet at this point, we do not have the patience to recall that we will be getting serious proposals from the Commission by the summer.
Přesto v tuto chvíli nejsme dostatečně trpěliví na to, abychom si uvědomili, že do léta od Komise obdržíme seriózní návrhy.
EnglishHe has more patience than me.
EnglishThank you for your patience.
EnglishWe congratulate the Southern Sudanese people for the determination, dignity and patience they showed in turning out to vote in such large numbers.
Blahopřejeme obyvatelům jižního Súdánu k odhodlání, důstojnosti a trpělivosti, které projevili tím, že nakonec volili v tak velkém počtu.
EnglishThank you very much for the patience you have shown with the large amount of Swedish you have had to listen to because of all the questions that have been asked here.
Velmi si vážím toho, s jakou trpělivostí jste naslouchali dlouhému projevu ve švédštině, abyste mi mohli položit své dotazy.
EnglishThe elections were characterised by high rates of participation and patience on the part of citizens, regardless of the long queues and technical problems in certain districts.
Volby se vyznačovaly vysokou volební účastí a trpělivostí občanů bez ohledu na dlouhé fronty a technické problémy v některých okrscích.
EnglishThese are not yet concluded and are taking a lot of patience and diplomacy, but when this eventually happens the net outcome will hopefully have been worth waiting for.
Jednání ještě nejsou uzavřena a vyžadují mnoho trpělivosti a diplomacie, pokud však nakonec dojde k dohodě, její výstup bude, doufám, hodný čekání.
EnglishIt is painful to see that the Commission is still showing a great deal of patience in relation to implementation in the Member States, which continues to proceed at snail's pace.
Je nepříjemné sledovat, jak Komise vykazuje stále velkou dávku trpělivosti s prováděním v členských státech, které i nadále probíhá hlemýždím tempem.