"patriarch" translation into Czech

EN

"patriarch" in Czech

EN patriarch
volume_up
{noun}

patriarch
Formal sitting - Ecumenical Patriarch Bartholomew
Slavnostní zasedání - ekumenický patriarcha Bartoloměj
A patriarch is the head of a worldwide church, so he, of course, may be elected from any member church.
Patriarcha je hlavou celosvětové církve, může být proto samozřejmě vybrán z kterékoli členské církve.
The specific problems facing the Orthodox Patriarchate, in particular the use of the ecclesiastical title of Ecumenical Patriarch, must also be examined in that context.
V tomto kontextu se musí vnímat i zvláštní problémy, kterým čelí ortodoxní patriarchát, především pokud jde o používání církevního titulu ekumenický patriarcha.

Synonyms (English) for "patriarch":

patriarch

Context sentences for "patriarch" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe now find that the Patriarch has been put under pressure not to stand.
Nyní se dozvídáme, že na patriarchu byl vyvíjen tlak, aby nekandidoval.
EnglishThe ITS Group had nominated a candidate too, the Ecumenical Patriarch of Constantinople.
Politická skupina ITS také nominovala svého kandidáta, ekumenického patriarchu z Konstantinopole.
EnglishThe election of the patriarch and members of the Holy Synod is not subject to legislative action.
Volba patriarchy a členů svatého synodu nepodléhá legislativě.
EnglishThe Ecumenical Patriarchate has limited rights to train clergy and freely elect the Ecumenical Patriarch.
Ekumenický patriarchát má omezená práva školit duchovenstvo a svobodně si volit ekumenického patriarchu.
EnglishI would therefore request that you also consider extending an invitation to Ecumenical Patriarch Bartholomaios as part of this Year of Intercultural Dialogue.
Proto bych chtěl požádat, abyste zvážili, zda by bylo v rámci tohoto roku mezikulturního dialogu možné pozvat i ekumenického patriarchu Bartholomaiose.
EnglishThese murders known as feminicides are caused by a social context influenced by a patriarch mindset that prevents women from becoming socially independent.
Tyto vraždy, známé jako feminicidy, jsou způsobeny sociálními souvislostmi ovlivněnými patriarchálním postojem, který brání ženám stát se sociálně nezávislými.
EnglishJust take the supposed unavailability of resources for renovating Christian churches in Turkey, or the difficulties surrounding the succession of the Ecumenical Patriarch of Constantinople.
Vezměme si například domnělou nedostupnost zdrojů na obnovu křesťanských kostelů v Turecku nebo problémy spojené s následnictvím ekumenického patriarchy v Konstantinopoli.